Cesta

Evropská rada reaguje na lampeduskou tragédii - 25/10/2013

Předseda Barroso © Rada Evropské unie

Ve svém prohlášení po zasedání Evropské rady v říjnu předseda Komise Barroso nastínil průběh jednání o přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům, o kontrole kvality právních předpisů, o obchodní dohodě s Kanadou, o nadcházejícím summitu o Východním partnerství a o otázkách migrace a uprchlíků.

V pátek 25. října pokračovala Evropská rada v diskusi o hospodářské situaci a zaměřila se na to, jak zvýšit podíl sektoru služeb v ekonomice, zejména jak zlepšit přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům. Vedoucí představitelé se shodli na výrazném navýšení finančních prostředků pro malé a střední podniky prostřednictvím strukturálních a investičních fondů.

Evropská rada vyjádřila silnou podporu Komisi, pokud jde o program REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů). Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zdůraznil význam společných pravidel, které jsou základem jednotného trhu, a dal jasně najevo, že program usiluje o zvýšení kvality těchto pravidel. Musejí totiž dobře plnit svůj účel a představovat co nejmenší zátěž. Evropa by měla zasahovat viditelněji u otázek většího rozsahu a ustoupit do pozadí u otázek menšího rozsahu.

Evropská rada uvítala, že se podařilo dosáhnout politické shody ohledně obchodní dohody s Kanadou, a projednala podrobnosti k nadcházejícímu summitu Východního partnerství v litevském Vilniusu. Předseda Komise Barroso uvedl, že ten by se mohl stát událostí historického významu, protože jsme již velice blízko splnění společného cíle, kterým je politické přidružení a hospodářská integrace východních partnerů. Evropská rada rovněž projednala vztahy s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií. Je nasnadě, že pokračování spolupráce s těmito zeměmi bude mít zásadní význam i po vilniuském summitu.

Zřejmě nejpodstatnější částí summitu Evropské rady byl problém Lampedusy a otázky ilegálního přistěhovalectví a uprchlíků v Evropě. Nejedná se o nový problém a EU je v této oblasti aktivní již mnoho let. Ve světle nedávných tragédií však tento problém nabývá na naléhavosti. Komise povede pracovní skupinu zabývající se touto problematikou a v prosinci předloží Evropské radě zprávu. Předseda Barroso vyzval k tomu, aby Evropská unie v případech pátracích a záchranných operací reagovala účinněji, aby pomohla hraničním členským státům, které jsou danou situací postiženy nejvíce, aby spolupracovala se zeměmi, z nichž migranti pocházejí a přes něž přejíždějí, a řídila migrační toky a aby v dané souvislosti zakročila proti orgranizovanému zločinu a obchodu s lidmi.

Na závěr José Manuel Barroso podotkl, že se jednalo o důležitý summit Evropské rady, s nabitým programem a že v celé řadě oblastí bylo dosaženo hmatatelného pokroku.

Projev Josého Manuela Barrosa na tiskové konferenci po zasedání Evropské rady dne 25. října 2013 English

Projev Josého Manuela Barrosa na setkání s vedoucími představiteli EU věnovaném kontrole kvality právních předpisů 24.–25. října 2013 English

Závěry Evropské rady

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy