Sökväg

Samling för EU - 11/09/2013

José Manuel Barroso

I sitt linjetal om tillståndet i EU vädjade José Manuel Barroso till ”alla som bryr sig om EU att, oavsett politisk eller ideologisk ståndpunkt och var de än kommer ifrån, stå upp för unionen”.

Exakt fem år efter Lehman Brothers konkurs påminde kommissionens ordförande om allt som gjorts sedan dess.
– Om vi blickar tillbaka och tänker på vad vi har åstadkommit tillsammans för att ena EU under krisen, så hade vi för fem år sedan aldrig trott att allt det här skulle ha varit möjligt. Det viktiga nu är att vi gör något av våra framsteg. Ska vi lyfta fram dem eller tona ner dem? Ska vi känna vinden i ryggen och gå vidare med det vi har påbörjat eller ska vi förringa resultatet av vårt arbete?

José Manuel Barroso pekade på nya siffror och tendenser som ger EU goda skäl att känna tillförsikt.
– För EU är återhämtningen inom räckhåll. Naturligtvis måste vi vara på vår vakt. Men det här visar att vi är på rätt väg. Det bör ge oss råg i ryggen att arbeta vidare. Det är vi skyldiga dem som återhämtningen ännu inte nått, dem som ännu inte känt av den positiva utvecklingen. Det är vi skyldiga våra 26 miljoner arbetslösa.

Kommissionsordföranden uppmanade till större europeisk integration med tanke på händelseutvecklingen i världen:
– I vår värld med omvälvande geoekonomiska och geopolitiska förändringar är det bara tillsammans, som Europeiska unionen, som vi kan ge våra medborgare vad de önskar: att vi i globaliseringens tidevarv fortsätter att värna och främja våra värderingar och intressen och vårt välstånd.

Kärnfrågan i den debatt som pågår i hela Europa är enligt Barroso: Vill vi förbättra unionen eller överge den?
– Mitt svar är tydligt, sa han. Engagera dig! Om du inte tycker om EU som det är: förbättra det! Som alla mänskliga projekt har också EU sina brister. Kontroverserna om arbetsfördelningen mellan länderna och EU kommer aldrig att kunna lösas för gott. Allt behöver inte lösas på EU-nivå. Unionen måste inrikta sig på de områden där den kan ge störst mervärde. Den ska inte blanda sig i frågor där så inte är fallet. EU måste vara starkt i stora frågor och mindre i mindre frågor.

Samtidigt var Barroso mycket tydlig med att arbetet för att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen är lika meningsfullt som alltid:
– Det finns stora, viktiga områden där det krävs större integration och mer enighet i EU. Där bara ett starkt EU kan lyckas. Vi måste sträva mot en politisk union. Det här är inte bara ett önskemål från en passionerad europé. Det är den enda vägen framåt för att befästa våra framsteg och trygga vår framtid.

José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2013

Titta på talet om tillståndet i unionen Englishfrançais

Brev till Europaparlamentets talman Martin Schultz från José Manuel Barroso

Förhandsvideo English (en)

Titta på den direktsända intervjun med kommissionsordföranden på Euronews English (en) och Google+ Hangout med allmänheten i morgon den 12 september med start kl. 20.30.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar