Navigācijas ceļš

Iestājamies par Eiropu - 11/09/2013

Priekšsēdētājs Barrozu

Savā 2013. gada uzrunā par situāciju Savienībā priekšsēdētājs Barrozu aicināja visus tos, “kuriem rūp Eiropa, neatkarīgi no politiskās un ideoloģiskās nostājas, neatkarīgi no izcelsmes aizstāvēt Eiropu”.

Tieši piecus gadus pēc “Lehman Brothers” sabrukuma priekšsēdētājs uzrunā atgādināja, kas tad ir paveikts pēc tā. “Ja palūkojamies atpakaļ un apdomājam, ko esam kopīgi paveikuši, lai krīzes laikā apvienotu Eiropu, manuprāt, varam droši apgalvot, ka pirms pieciem gadiem mēs to nebūtu uzskatījuši par iespējamu,” viņš secināja. “Būtiskākais tagad ir tas, kā mēs šo progresu izmantosim. Vai mēs to slavēsim vai arī nopelsim? Vai mēs no tā gūsim pašapziņu, lai turpinātu iesākto, vai arī noniecināsim savu centienu rezultātus?”

Priekšsēdētājs norādīja uz vairākiem šodien rīcībā esošiem skaitļiem un tendencēm, kas Eiropai dod pamatu justies droši. “Eiropas atlabšana ir sasniedzamā attālumā,” viņš apgalvoja. “Protams, mums ir jābūt modriem. Tomēr tas pierāda, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa. Tam vajadzētu stimulēt turpināt mūsu centienus. Mēs esam parādā tiem, kuriem atlabšana vēl nav sasniedzamā attālumā, kā arī tiem, kas vēl negūst labumu no pozitīvajām norisēm. Mēs esam parādā 26 miljoniem bezdarbnieku.”

Priekšsēdētājs Barrozu pauda aicinājumu vēl ciešāk saliedēt Eiropu, ņemot vērā notikumus pasaulē: “Mūsdienu pasaulē, kurā norit ģeoekonomiskas un ģeopolitiskas tektoniskas pārmaiņas, manuprāt, tikai kopīgi — kā Eiropas Savienība — mēs varam nodrošināt saviem iedzīvotājiem to, pēc kā viņi tiecas: lai globalizācijas laikmetā būtu aizsargātas un tiktu veicinātas mūsu vērtības, mūsu intereses un mūsu labklājība.”

Izšķirošais jautājums diskusijā, kas notiek visā Eiropā, pēc priekšsēdētāja Barrozu pārliecības, ir: vai mēs vēlamies uzlabot Eiropu vai arī atteikties no tās?

“Mana atbilde ir skaidra,” viņš turpināja. “Iesaistīsimies! Ja jums nepatīk tāda Eiropa, kāda tā ir patlaban: uzlabojiet to! Kā jebkuri cilvēces centieni ES nav ideāla. Strīdi par darba dalīšanu starp valstu un Eiropas līmeņiem nekad netiks pārliecinoši izbeigti. Nebūt ne visiem jautājumiem ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums. Eiropai uzmanība ir jāvērš uz tām jomām, kurās tā var dot vislielāko pievienoto vērtību. Ja šādas pievienotās vērtības nav, tai nevajadzētu iejaukties. ES ir jābūt lielai lielās lietās un mazākai mazākās lietās.”

Vienlaikus viņš ļoti skaidri uzsvēra, ka darbs pie ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas joprojām ir jāturpina: “Pastāv ļoti nozīmīgas jomas, kurās Eiropai ir jāpanāk lielāka integrācija, lielāka vienotība. Jomas, kurās tikai spēcīga Eiropa var panākt rezultātus. Mūsu politiskajam apvārsnim ir jābūt politiskai savienībai. Šī nav tikai dedzīga eiropieša prasība. Tas ir nepieciešamais ceļš uz priekšu, lai nostiprinātu mūsu progresu un nodrošinātu nākotni.”

Priekšsēdētāja Barrozu 2013. gada uzruna par situāciju Savienībā

Skatieties uzrunu par situāciju savienībā Englishfrançais

Priekšsēdētāja Barrozu vēstule Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam

Video ieskatam English (en)

Skatieties tiešraidē “Euronews” interviju ar priekšsēdētāju English (en) un Google+ Hangout ar iedzīvotājiem rīt, 12. septembrī, sākot no 21.30 pēc Latvijas laika.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites