Cosán nascleanúna

Áitítear an cás ar son na hEorpa - 11/09/2013

An tUachtarán Barroso

Ina Aitheasc faoi Staid an Aontais, 2013 rinne an tUachtarán Barroso gairm chun slógaidh: 'Anois an t-am ceart le labhairt amach ar son na hEorpa; anois an t-am ceart ag na daoine uile ar spéis leo an Eoraip, is cuma cén dearcadh polaitiúil nó idé-eolaíoch atá acu, is cuma cárb as dóibh'.

Níl ach cúig bliana imithe tharainn ó chlis ar Lehman Brothers agus thug aitheasc an Uachtaráin chun cuimhne an méid atá bainte amach againn ó shin. 'Má smaoinímid siar ar an méid a rinneamar le chéile leis an Eoraip a aontú feadh na géarchéime, sílim nach miste a rá nach gcreidfeadh aon duine cúig bliana ó shin go mbeadh sé indéanta againn an méid sin a bhaint amach,' a dúirt sé. 'Is é an rud atá tábhachtach anois an chaoi a gcaithfimid leis an dul chun cinn atá déanta againn. An ndéanfaimid mór is fiú nó beag is fiú de? An ngabhfaimid ina údar muiníne é chun tuilleadh a chur leis an méid atá déanta againn, nó an ndéanfaimid a bheag de?'

Rinne an tUachtarán tagairt do roinnt figiúirí agus athruithe a fhágann go bhfuil ábhar maith againn bheith muiníneach as an Eoraip. 'Tá an Eoraip,' a dúirt sé, 'ar aghaidh bisigh. Beidh orainn bheith ar ár n-airdeall ar ndóigh. Ach is comhartha é [an toradh dearfach seo] go bhfuilimid ar bhóthar ár leasa. Ba cheart go dtabharfadh sé sin uchtach dúinn leanúint orainn lenár n-iarrachtaí. Is é ár gcomaoin é sin a dhéanamh - dóibh siúd nach bhfuil in acmhainn téarnamh fós, dóibh siúd nach bhfuil ag baint leasa go fóill as an dul chun cinn dearfach atá déanta. Is é ár gcomaoin é a dhéanamh ar son an 26 milliún duine atá dífhostaithe san Eoraip.'

Rinne an tUachtarán Barroso achainí ar bhreis comhtháthaithe san Eoraip i bhfianaise an mhéid atá ag titim amach ar fud an domhain: 'Sa domhan seo againne, áit a dtarlaíonn athruithe ábhalmhóra geo-eacnamaíocha agus geopholaitiúla, creidim nach bhfuil ach aon dóigh amháin ann a bhféadfaimid riar ar mhianta na saoránach, is é sin, oibriú i gcomhar le chéile mar Aontas Eorpach: chun na luachanna, na leasanna agus an rathúnas atá againn a chosaint agus a chur chun cinn i ré seo an domhandaithe.'

Is í an cheist bhunúsach, a mhaígh Barroso, sa díospóireacht atá ar siúl ar fud na hEorpa: 'An mian linn an Eoraip a fheabhsú nó an mian linn í a chaitheamh uainn?'

'Tá freagra glan soiléir agam air sin' a dúirt sé: 'Déanaimis beart! Mura dtaitníonn an Eoraip libh faoi mar atá sí: cuirigí feabhas uirthi! Dála chuile rud de dhéantús an duine, níl an AE foirfe. Na conspóidí a bhaineann le comhroinnt cúraimí idir an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal Eorpach, ní thiocfar choíche ar réiteach deifnídeach orthu. Ní gá gach ní a réiteach ar leibhéal na hEorpa. Ní foláir don Eoraip díriú ar na réimsí is mó ar féidir léi tairbhe a dhéanamh iontu. Ní ceart di a ladar a chur i ngnóthaí nuair nach bhfuil sin amhlaidh. Caithfidh an AE a bheith mór sna gnóthaí móra agus beag sna gnóthaí beaga.'

Mar sin féin, thug sé le tuiscint go soiléir go bhfuil an dul chun cinn atá ar siúl ionsar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta chomh tábhachtach céanna i gcónaí: 'Is ann do réimsí mórthábhachta ina dteastaíonn tuilleadh comhtháthaithe agus tuilleadh aontachta ón Eoraip. Réimsí nach mbeidh aon rath ar an Eoraip iontu mura mbeidh sí tréan. Creidim gur cheart aontas polaitiúil a bheith mar chuspóir polaitiúil againn. Ní go díreach mar gur duine mé atá paiseanta faoin Eoraip a chreidim sin. Is é an t-aon bhealach amháin é le bonn daingean a chur faoin dul ar aghaidh atá déanta againn agus le cinntiú go mbeidh rath i ndán dúinn amach anseo.'

Aitheasc faoi Staid an Aontais, 2013 a thug an tUachtarán Barroso

Amharc ar Aitheasc faoi Staid an Aontais Englishfrançais

Litir ón Uachtarán Barroso chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schultz

Blaiseadh beag den fhíseán English (en)

Féach ar an agallamh beo leis an Uachtarán ar Euronews English (en) agus ar Google+ Hangout nuair a fhreagróidh sé ceisteanna ó na saoránaigh. Craolfar beo é ar Euronews an 12 Meán Fómhair ag 20:30 (am Lár na hEorpa).

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links