Navigatsioonitee

Tegutsemine Euroopa heaks - 11/09/2013

President Barroso

Oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta 2013. aastal kutsus president Barroso kõiki neid, kes hoolivad Euroopast, olenemata nende poliitilistest või ideoloogilistest seisukohtadest või päritolust, üles Euroopat toetama.

Täpselt viis aastat pärast ettevõtja Lehman Brothers kokkuvarisemist peetud kõnes meenutas president, mida on vahepeal saavutatud. „Kui vaadata tagasi sellele, mida oleme üheskoos teinud, et ühendada Euroopa meid tabanud kriisis, siis arvan, et olen õiglane, kui väidan, et viie aasta eest oleks see kõik tundunud võimatuna,” leidis ta. „Nüüd on tähtis see, kuidas saavutatut hinnata. Kas oleme liiga optimistlikud või pessimistlikud? Kas ammutame sellest enesekindlust, et liikuda soovitud eesmärkide suunas, või kipume oma jõupingutuste tulemusi alahindama?”

President Barroso viitas mitmetele hiljutistele arvudele ning arengutele, mis annavad Euroopale põhjust enesekindluseks. Ta märkis järgmist: „Euroopa on taastumas. Loomulikult peame ka edaspidi olema valvel. Küll tähendab see aga, et oleme õigel teel. See peaks meid innustama jõupingutusi jätkama. Peame seda tegema nende pärast, kes ei ole kriisist veel väljunud, kes ei saa veel kasu positiivsetest muudatustest. Võlgneme selle Euroopa 26 miljonile töötule.”

President Barroso soovis, et ülemaailmsete arengute taustal oleks Euroopa integratsioon suurem. „Ajal, mil maailmas toimuvad geomajanduslikud ja geopoliitilised struktuurimuutused, suudame minu arvates ainult ühiselt Euroopa Liiduna tegutsedes tagada kodanikele selle, mille poole nad püüdlevad: et meie väärtused, huvid ja heaolu on kaitsud ja neid edendatakse ka üleilmastumise ajastul.”

Praegu kõikjal Euroopas toimuva arutelu saab sisuliselt kokku võtta järgmise küsimusega: „Kas me tahame muuta ELi paremaks või sellest üldse vabaneda?”

„Minu vastus on – võtke liidus toimuvast aktiivselt osa!” Kui teile ei meeldi praegune EL, siis muutke see paremaks! Nagu kõik inimese loodu, ei ole ka EL täiuslik. Näiteks ei saa kunagi lõplikult kõrvaldada vastuolusid, mis on seotud kohustuste jaotamisega liikmesriigi tasandi ja ELi tasandi vahel. Mitte kõike ei pea lahendama Euroopa tasandil. Euroopa peab keskenduma sellele, kus ta saab anda suurimat lisaväärtust. Ta ei tohiks sekkuda seal, kus seda ei ole vaja. EL peab osalema suurelt suurtes ajades ja väikselt väiksemates asjades.”

Samal ajal tegi president Barroso selgeks, et majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks tehtav töö on jätkuvalt väga asjakohane. „On ülimalt olulisi valdkondi, kus Euroopa peab tegutsema terviklikumalt ja ühtsemalt. Need on valdkonnad, kus ainult tugev Euroopa suudab saavutada tulemusi. Poliitiline eesmärk peab olema poliitiline liit. See ei ole kõigest kirgliku eurooplase soov. See on hädavajalik meie edu kindlustamiseks ja tuleviku tagamiseks.”

President Barroso kõne Euroopa Liidu olukorra kohta 2013. aastal

Jälgige kõnet Euroopa Liidu olukorra kohta Englishfrançais

President Barroso kiri Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schultzile

Sissejuhatav video English (en)

Vaadake otsepildis Euronewsi intervjuud presidendiga English (en) ning vestlust kodanikega rakenduse Google+ Hangout vahendusel homme, 12. septembril algusega kl 20.30 Kesk-Euroopa aja järgi:

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad