Navigatsioonitee

Tere tulemast, Horvaatia! - 01/07/2013

Ilutulestik Horvaatia ja Sloveenia piiril © Reporters

Horvaatiast on saanud 28. ELiga ühinenud riik. Ametlik tseremoonia toimus Zagrebis 30. juunil ning pidustused kestsid hiliste öötundideni.

Vaid 20 aastat tagasi võitles Horvaatia selle eest, et saavutada sõltumatus tollasest Jugoslaaviast. Kümmekond aastat tagasi esitas Horvaatia taotluse ELiga ühinemiseks. Täna ühineb see riik 27 riigiga, mis moodustavad 1958. aastal rajatud poliitilise ja majandusliidu.

Tee ELi liikmeks saamiseni

Enne ELiga ühinemist pidi Horvaatia viima paljud oma eeskirjad ja haldusmenetlused ELi omadega kooskõlla. Näiteks on Horvaatia reforminud täielikult oma õigussüsteemi ning muutnud oma põhiseadust, et tagada prokuröride sõltumatus. Valitsus on samuti loonud asutuse korruptsiooni vastu võitlemiseks.

Muude reformide hulgas võib esile tuua kasvuhoonegaaside heitkogustele piirangute kehtestamist ja toiduohutust käsitlevate standardite kohandamist.

Kuidas on ühinemine kasulik horvaatidele?

Horvaadid saavad nüüd nautida kõiki ELi kodakondsusega kaasnevaid hüvesid. Kui nad haigestuvad mõnes teises ELi liikmesriigis, on neil kohalikega võrdne õigus tervishoiuteenustele. Kui neil esineb probleeme internetist oste tehes, saavad nad toetuda ELi tarbijakaitsealastele standarditele. Rändlustasud horvaatidele, kes mõnes teises ELi liikmesriigis viibides koju helistavad, on nüüd palju väiksemad.

Ettevõtjad võivad vabalt liigutada kapitali Horvaatia ja teiste ELi liikmesriikide vahel ning saada kasu piiriüleseid makseid hõlbustavatest eeskirjadest. Horvaatia ettevõtjad saavad nüüd võrdselt teiste ELi liikmesriikide ettevõtjatega osaleda riigihankelepingute pakkumustel kõikjal ELis. Ning selle riigi väikeettevõtjad saavad nüüd juurdepääsu Euroopa Investeerimispanga DeutschEnglishfrançais poolt eraldatavatele rahalistele vahenditele.

Horvaatia saab nüüdsest ka juurdepääsu ELi regionaalarengu rahastamisele. ELi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska aitavad Horvaatial investeerida teadusesse ja innovatsiooni, väikeettevõtjatesse, püsivatesse töökohtadesse ning algatustesse, mis on suunatud oskustööjõu puuduse ja töötusega seotud probleemide lahendamisele.

Rahastamist haldab Euroopa Komisjon. Kui Horvaatia kodanik või ettevõtja esitab komisjoni (või mõne muu ELi institutsiooni või asutuse) suhtes kaebuse, uurib seda Euroopa Ombudsman.

Horvaatia tutvustus

Horvaatia on väike riik, mille rahvaarv on peaaegu 4,5 miljonit. See piirneb Bosnia ja Hertsegoviina, Ungari, Montenegro, Serbia ja Sloveeniaga. Horvaatial on üle 1200 saare ja laiu, millest vaid 48 on alaliselt asustatud. Riigi omavääringuks on kuna, kuid Horvaatia võtab euro kasutusele nii pea, kui ta täidab kriteeriumid sellistes valdkondades nagu hindade stabiilsus, riigi rahandus ja vahetuskursi stabiilsus.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad