Navigatsioonitee

Leedu võtab üle eesistujariigi kohustused ajal, kui 7 aasta eelarves jõuti kokkuleppele - 28/06/2013

Lipp eesistujariigi Leedu logoga © www.eu2013.lt

1. juulil ELi eesistujariigiks saava Leedu prioriteedid on usaldusväärsus, arenev majandus ja avatus. Nende puhul on nüüd kergem edu saavutada, sest riikide juhid jõudsid kokkuleppele eelarves ajavahemikuks 2014–2020.

Leedu on lubanud olla järgmise kuue kuu jooksul tehtavate otsuste osas erapooletu vahendaja rollis. Paljude nende otsuste eesmärk on aidata Euroopa välja praegusest majanduslangusest.

Ühe Euroopa edukamalt kriisiga toime tulnud riigina on Leedu ilmselt heal positsioonil, et aidata EL tagasi majanduskasvu teele. Pärast järsku langust 2009. aastal, kui Leedu SKP vähenes peaaegu 15%, pöördus see juba 2010. aastaks tagasi tõusule. 2013. aastal on Leedu eeldatavasti ELis üks paremini toimivaid majandusi.

Kui Euroopa Parlament jõuab 960 miljardi euro suuruses eelarves kokkuleppele, peab Leedu suunama ligikaudu 70 õigusakti menetlemist, et ELi rahaliste vahenditega saaks jätkuvalt toetada projekte ja tegevusi, alustades teadusuuringutega ning lõpetades regionaalse elavdamisega.

Leedu plaanid järgmiseks kuueks kuuks saab kokku võtta juhtlausega „usaldusväärne, areneva majandusega ja avatud Euroopa”.

Usaldusväärsus

Võttes arvesse seda, et ELi majanduslik usaldusväärsus sõltub finantsstabiilsusest, on Leedul kavas tagada, et ELi liikmesriikide rahandus oleks usaldusväärne. Peamiseks lähtepunktiks saavad olema edusammud pangandusliidu DeutschEnglishfrançais ja finantsturgude reformide osas.

Prioriteetide hulka kuuluvad ELi liikmesriikide suunamine rakendama juba varem kokku lepitud reforme (näiteks majanduse juhtimise valdkonnas) ning tugevdama majandus- ja rahaliidu raames majandus- ja rahanduskoostööd.

Majanduskasv

Ühtsel turul, kus inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumise puhul riigipiirid puuduvad, on potentsiaali soodustada majanduskasvu ning luua uusi töökohti. Eesistujariik Leedu soovib tagada, et hõlmatud oleksid kõik asjakohased kaubad ja teenused, sealhulgas energeetika ning teadusuuringud.

Avatus

ELi ja tema idanaabrite tihedam integreeritus ning Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Kanadaga sõlmitud vabakaubanduslepingud aitavad kinnistada ELi avatud mainet.

See on esimene kord kui Leedu on ELi eesistujariigiks. Leedu valitsus on teinud selleks ettevalmistusi, tehes tihedat koostööd Iirimaa valitsusega, kes täitis sama ülesannet 2013. aasta esimeses pooles.

Eesistujariigi Leedu veebisait DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad