Cesta

Litva se dostává do čela EU ve chvíli, kdy bylo dosaženo dohody o rozpočtu na příštích 7 let - 28/06/2013

Vlajka s logem litevského předsednictví EU © www.eu2013.lt

Litva 1. července přebírá šestiměsíční předsednictví EU. Jejími prioritami jsou důvěryhodnost, růst a otevřenost. Pokrok ve všech těchto oblastech bude snazší vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé členských států schválili rozpočet na období 2014–20.

Litva přislíbila, že bude jako předsednická země příštích šest měsíců „neutrálním prostředníkem“. V rámci rozhodovacího procesu, který bude řídit, půjde o řadu otázek, na nichž bude záležet, zda se Evropa vymaní ze současných hospodářských problémů.

Litva je v boji s hospodářskou krizí jednou z nejúspěšnějších zemí v Evropě, a proto může být vhodnou zemí, která pomůže EU vrátit se k růstu. Po prudkém poklesu v roce 2009, kdy její HDP kleslo o téměř 15 %, v roce 2010 obnovila růst. Očekává se, že v roce 2013 budou její ekonomické výsledky jedny z nejlepších v EU.

Pokud poslanci Evropského parlamentu odhlasují rozpočet ve výši 960 miliard eur, bude na Litvě, aby prosadila okolo 70 právních předpisů a zajistila tak pokračování toku finančních prostředků EU na projekty a činnosti v oblastech od výzkumu až po obnovu regionů.

Litva shrnula priority svého šestiměsíčního předsednictví do hesla „Důvěryhodnost, otevřenost a růst pro Evropu“.

Důvěryhodnost

Ekonomická kredibilita EU se odvíjí od její finanční stability. Proto chce Litva zajistit v Unii zdravé veřejné finance. Klíčovou úlohu při tom bude hrát, zda bude dosaženo pokroku v otázce bankovní unie DeutschEnglishfrançais a v realizaci reforem finančních trhů.

Důraz bude kladen na to, aby země EU skutečně realizovaly reformy, které už byly schváleny, např. v oblasti správy ekonomických záležitostí, a na posílení hospodářské a měnové spolupráce v rámci tzv. hospodářské a měnové unie.

Růst

Jednotný trh – odstranění hranic mezi jednotlivými státy pro lidi, zboží, služby a peníze – s sebou nese potenciál hospodářského růstu a vzniku pracovních míst. Litevské předsednictví má zájem na tom, aby byly zahrnuty veškeré příslušné zboží a služby, tzn. i energie a výzkum.

Otevřenost

Užší integrace mezi EU a jejími východními sousedy spolu s dohodami o volném obchodu se zeměmi jako USA, Japonskem a Čínou, posílí reputaci EU jakožto partnera s otevřeným přístupem.

Litva je předsednickou zemí EU poprvé. Litevské orgány při přípravě předsednictví intenzivně spolupracovaly s irskými. Irsko EU předsedalo v první polovině 2013.

Internetové stránky litevského předsednictví DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy