Navigačný riadok

Predseda Komisie Barroso víta záväzky prijaté v oblasti energetiky a boja proti daňovým únikom a podvodom - 23/05/2013

Budova Justus Lipsius v Bruseli – dejisko zasadnutí Európskej rady. © EÚ

Predseda Komisie Barroso privítal záväzky Európskej rady v oblasti energetiky a boja proti daňovým únikom a podvodom.

Pokiaľ ide o energetickú politiku, José Manuel Barroso privítal podporu prístupu Komisie, ktorý sa zakladá na sérii opatrení v týchto piatich oblastiach: dokončenie vnútorného trhu s energiou; investície do inovácií a infraštruktúry; zvýšenie energetickej efektívnosti; lacnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikácia dodávok.

„Aj keď neexistuje všeliek, ktorým by sa dali vyriešiť strategické výzvy v oblasti energetiky, ktorým Európa v súčasnosti čelí, spolupráca na úrovni Európskej únie nám môže priniesť mnohé úspechy. V súčasnom trende nie je možné ďalej pokračovať, a preto musíme realizovať to, na čom sme sa dnes dohodli,“ uviedol Barroso.

Podľa predsedu Európskej komisie je boj proti daňovým únikom a podvodom „aj otázkou spravodlivosti, pretože podľa našich odhadov stratíme každý rok v dôsledku daňových únikov a podvodov 1 bilión EUR – sumu, ktorá sa rovná ročným výdavkom na zdravotnú starostlivosť vo všetkých členských štátoch.“

„Som rád, že dnes boli prijaté niektoré rozhodnutia a že sa hovorilo aj o zásade, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne dôležitá – zásade automatickej výmeny informácií na úrovni Európskej únie,“ povedal José Manuel Barroso.

„Občania očakávajú, že prídeme so spravodlivejším systémom zdaňovania. Dnešný globalizovaný svet sa mení spôsobom, ktorý nás núti, aby sme sa týmito otázkami zaoberali oveľa pozornejšie. V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia predstaví na budúci týždeň, sa uvádzajú spôsoby, pomocou ktorých členské štáty môžu zlepšiť svoje daňové systémy,“ dodal Barroso.

Viac o energetike a daňových podvodoch

Vyhlásenie predsedu Barrosa po zasadnutí Rady Englishfrançais

Infografika: Cenová mapa energií v členských štátoch EÚ English

Infografika: Graf cien energií v členských štátoch EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy