Cosán nascleanúna

Is mór ag an Uachtarán Barroso na gealltanais i dtaca le fuinneamh agus imghabháil cánach agus calaois - 23/05/2013

Foirgneamh Justius Lipsius, ina mbíonn a gcruinnithe mullaigh ag ceannairí AE sa Bhruiséil, an Bheilg. © AE

Is mór ag an Uachtarán Barroso an gealltanas a rinneadh ag an gComhairle Eorpach dul chun cinn a dhéanamh ar bheartas fuinnimh agus imghabháil cánach agus calaois.

I dtaca le beartas fuinnimh, ba mhór ag an Uachtarán go raibh tacaíocht ann do chur chuige an Choimisiúin i leith ruda ar a dtugann sé 'cás gan aiféala' ina mbeadh gníomhaíocht i gcúig réimse: an margadh inmheánach fuinnimh a chomhlánú; infheistiú i nuálaíocht agus bonneagar; gealltanas a thabhairt i leith úsáid níos éifeachtúla fuinnimh; acmhainní in-athnuaite a shaothrú ar chostas níos ísle agus soláthairtí a éagsúlú."

Shoiléirigh sé "nach bhfuil aon réiteach éasca le dul i ngleic leis na dúshláin straitéiseacha atá roimh an Eoraip i dtaca le fuinneamh, ach gur féidir linn roinnt mhaith a dhéanamh ach dul i mbun gnímh le chéile ar fud na hEorpa. Ní sé de rogha againn glacadh leis an status quo, sin an fáth gur gá dúinn an méid atá comhaontaithe inniu a chur chun feidhme."

Agus é ag díriú ar imghabháil cánach agus calaois, leag sé béim air "go mbaineann sé le cothrom na Féinne, mar go measaimid go gcailltear EUR 1 thrilliún gach bliain i ngeall ar imghabháil agus seachaint cánach, suim is comhionann leis an méid a chaitear ar shláinte ar fud na mBallstát i mbliain amháin."

"Tá áthas orm go ndearnadh roinnt cinntí inniu. Rinneadh tagairt, ar ndóigh, do phrionsabal atá fíorthábhachtach i mo thuairimse – prionsabal an mhalartaithe uathoibríoch faisnéise ar leibhéal an Aontais Eorpaigh," ar seisean.

"Is í an fhírinne go bhfuil na saoránaigh ag súil go mór leis go mbainfimid margadh cánach níos cothroime amach do chách. Tá saol domhandaithe an lae inniu ag athrú freisin i gcaoi a chuireann iachall orainn aird níos mó a dhíriú ar na ceisteanna seo. Tíolacfaidh an Coimisiún "na Moltaí is Sonrach ó thaobh Tíre de" an tseachtain seo chugainn agus leagfar béim iontu ar chumas na mBallstát feabhas a chur ar a gcórais chánach féin," arsa an tUachtarán, ag cur leis an méid sin.

Tuilleadh faoi fhuinneamh agus calaois

Ráiteas an Uachtaráin Barroso tar éis chruinniú na Comhairle Englishfrançais

Grafaic faisnéise: Mapa de phraghas an fhuinnimh san AE English

Grafaic faisnéise: Graf de phraghas an fhuinnimh san AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links