Навигационна пътека

Председателят Барозу приветства ангажиментите в областта на енергетиката и борбата с укриването на данъци и данъчните измами - 23/05/2013

Сградата Justus Lipsius, където лидерите на ЕС провеждат заседанията си в Брюксел, Белгия © ЕС

Председателят Барозу приветства поетия на Европейския съвет ангажимент за постигане на напредък в областта на енергийната политика и борбата с укриването на данъци и данъчните измами.

Говорейки за политиката в областта на енергетиката, председателят изрази задоволство от подкрепата за подхода на Комисията, който той нарече „печеливш сценарий“, включващ дейности в пет области: завършване на вътрешния енергиен пазар; инвестиции в иновации и инфраструктура; поемане на ангажимент за повишаване на енергийната ефективност; използване на възобновяеми източници с по-малко разходи и разнообразяване на доставките“.

Барозу подчерта, че въпреки че „няма магическо решение“ на стратегическите предизвикателства в областта на енергетиката, пред които е изправена Европа, чрез съвместни действия може да се постигне много. Запазването на сегашното положение не е възможност, затова ние наистина трябва да изпълним договореното днес“.

По отношение на борбата с укриването на данъци и данъчните измами председателят Барозу изтъкна, че „става дума и за справедливост, тъй като според оценки заради укриване и избягване на данъци губим 1 трилион евро годишно – сума, равняваща се на разходите за здравеопазване за една година в целия ЕС“.

„Радвам се, че днес бяха взети някои решения. Обсъждахме един принцип, който смятам за изключително важен – принципът за автоматичен обмен на информация на равнище ЕС“, заяви той.

„Гражданите имат високи очаквания към нас да постигнем по-справедлива за всички договореност за данъците. Промените в днешния глобализиран свят също налагат да обърнем много по-голямо внимание на тези въпроси. В специфичните за всяка страна препоръки, които Комисията ще представи следващата седмица, ще бъде обърнато специално внимание на мащабите за подобряване на данъчните системи на страните членки“, добави председателят Барозу.

Още за енергетиката и данъчните измами

Изявление на председателя Барозу след заседанието на Съвета Englishfrançais

Инфографика: карта на цените на енергията в ЕС English

Инфографика: диаграма на цените на енергията в ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки