Sökväg

Barrosos prioriteringar för majtoppmötet - 14/05/2013

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso © EU

Inför EU-toppmötet den 22 maj uppmanar kommissionen medlemsländerna att göra mer för att fullborda den inre energimarknaden och bekämpa skatteflykt.

I ett brev till EU-ländernas stats- och regeringschefer beskriver kommissionens ordförande José Manuel Barroso problemen med energimarknaden och skattefusk och skatteflykt.

Energi

En fragmenterad energimarknad och ett dåligt utnyttjande av fördelarna med energieffektivitet, genom t.ex. billigare och miljövänligare energikällor, har lett till stora skillnader i energipriser i EU.

Ett sätt att utjämna skillnaderna är att fullborda den inre energimarknaden och genomföra EU:s energireformer DeutschEnglishfrançais . Mer måste också göras för att underlätta hållbara privata och offentliga investeringar i energiinfrastruktur.

EU måste diversifiera sina energikällor. För detta krävs både nya internationella källor och en mer samordnad strategi mellan EU-länderna om förnybara energikällor och kolväten.

Sammantaget kommer dessa åtgärder att stärka EU-företagens konkurrenskraft och se till att varken företagen eller konsumenterna betalar överpriser för sin energi.

Skattefusk och skatteflykt

EU-länderna går miste om tiotals miljarder euro som göms undan i skatteparadis utomlands – pengar som länderna behöver för att genomföra sin ekonomiska politik.

Genom att skapa ett skattesystem som bygger på rättvisa ser man till att alla, från industriarbetare till multinationella företag, bidrar till de offentliga finanserna.

För att effektivt bekämpa skattefusk och skatteflykt krävs åtgärder på nationell nivå, på EU-nivå och internationellt. Kommissionen vill ändra direktivet om skatt på sparande DeutschEnglishfrançais så att det automatiska informationsutbytet mellan länderna även omfattar aktieutdelningar och reavinster. Ett förslag om det kommer inom kort.

Kommissionen uppmanar också EU-länderna att genomföra handlingsplanen mot skattefusk och skatteflykt och rekommendationerna om skatteparadis och aggressiv skatteplanering.

I sitt brev uppmanar Barroso också EU-ledarna att enas om ett starkt mandat för att driva på internationella insatser mot skattefusk och skatteflykt vid de kommande G8- och G20-mötena.

Läs mer om EU-toppmötet i maj

Barrosos brev inför toppmötet English

Läs mer om EU:s energipolitik

Läs mer om skattefusk och skatteflykt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar