Navigačný riadok

Predseda Komisie Barroso stanovuje priority pre májový samit EÚ - 14/05/2013

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso © EÚ

Komisia pred stretnutím lídrov vyzýva na uskutočnenie zásadného pokroku v súvislosti s dobudovaním vnútorného trhu s energiou a v boji proti rastúcim daňovým podvodom a daňovým únikom.

Predseda Barroso sa obrátil na národných lídrov s výzvami, ktorým čelí EÚ v súvislosti s vysokými cenami energií, daňovými podvodmi a daňovými únikmi.

Energetika

Roztrieštený trh s energiou spolu s nedostatočným využívaním výhod plynúcich z energetickej efektívnosti, napríklad prostredníctvom využívania lacnejších a ekologickejších zdrojov, viedol k značným rozdielom v cenách energie v celej EÚ.

Nezrovnalosti by sa vyriešili dobudovaním vnútorného trhu s energiou, ako aj realizáciou európskeho balíka reforiem v oblasti energetiky DeutschEnglishfrançais . Je potrebné vyvinúť väčšie úsilie aj na podporu udržateľných súkromných a verejných investícií do energetickej infraštruktúry.

Európa musí diverzifikovať dodávky energie. To si bude vyžadovať používanie nových medzinárodných zdrojov spolu s koordinovanejším prístupom medzi krajinami EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uhľovodíkov.

Tieto opatrenia pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov EÚ a zabezpečia, že ceny energií pre podniky a spotrebiteľov zostanú primerané.

Daňové podvody a daňové úniky

Odhady ukazujú, že krajiny EÚ prichádzajú o desiatky miliárd eúr uložených v daňových rajoch (offshore). Podvody a úniky znižujú rozpočtové príjmy vlád a tým aj schopnosť držať sa plánov hospodárskej politiky.

Vytvorenie daňového systému založeného na spravodlivosti a rovnosti zabezpečí, aby každý, od robotníkov po nadnárodné spoločnosti, spravodlivo prispieval do verejných financií.

Na účinný boj proti daňovým podvodom a únikom je potrebné prijať opatrenia na vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni. Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o zdaňovaní príjmu z úspor DeutschEnglishfrançais . Čoskoro bude predložený návrh na zvýšenie rozsahu automatickej výmeny informácií medzi krajinami, ktorý pokryje dividendy a kapitálové výnosy.

Komisia tiež vyzýva vlády, aby realizovali svoj akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom, ako aj odporúčania týkajúce sa daňových rajov a agresívneho daňového plánovania.

Predseda Barroso vo svojom liste takisto vyzval lídrov EÚ, aby sa dohodli na silnej pozícii, ktorá im umožní viesť medzinárodné úsilie v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom na nadchádzajúcich zasadnutiach skupín G-8 a G-20.

Viac o májovom samite EÚ

List predsedu Barrosa English

Základné informácie o energetike

Základné informácie o daňových podvodoch a únikoch

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy