Ścieżka nawigacji

Przewodniczący Barroso przedstawia priorytety na majowy szczyt europejski - 14/05/2013

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso © UE

Przed szczytem UE Komisja Europejska wzywa do poczynienia istotnych postępów w dziedzinie tworzenia wewnętrznego rynku energii oraz walki z coraz częstszym zjawiskiem oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Przewodniczący José Manuel Barroso napisał do przywódców krajów UE list, w którym określa stojące przed UE wyzwania związane z wysokimi cenami energii, oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania.

Energia

Rozdrobniony rynek energii w połączeniu z niewykorzystaniem potencjału efektywności energetycznej – takiego jak tańsze i bardziej ekologiczne źródła energii – skutkuje dużymi różnicami w cenach energii w całej UE.

Problemowi zaradziłoby zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii oraz wdrożenie unijnego pakietu reform w dziedzinie energii DeutschEnglishfrançais . Więcej należy też uczynić, aby ułatwić stabilne inwestycje prywatne i publiczne w infrastrukturę energetyczną.

Europa musi zróżnicować swoje dostawy energii. Będzie to wymagać wykorzystania nowych międzynarodowych źródeł, a także bardziej skoordynowanego podejścia krajów UE do źródeł odnawialnych i węglowodorów.

Wszystkie te działania zwiększą konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i sprawią, że i firmy, i konsumenci przestaną przepłacać za zużywaną energię.

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania

Z szacunków wynika, że państwa UE tracą dziesiątki miliardów euro, ponieważ pieniądze te trafiają do rajów podatkowych. Oszustwa i uchylanie się od opodatkowania ograniczają zdolność rządów do uzyskiwania wpływów budżetowych i konsekwentnej realizacji planów polityki gospodarczej.

Stworzenie systemu podatkowego opartego na zasadzie sprawiedliwości i równości doprowadzi do tego, że każdy – od pracowników fabryk po pracowników międzynarodowych korporacji – będzie płacić sprawiedliwą składkę do budżetu państwa.

Aby walka z oszustwami i uchylaniem się od opodatkowania była skuteczna, konieczne jest podjęcie działań na szczeblu krajowym, unijnym i światowym. Komisja proponuje rozszerzyć zakres obowiązywania dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności DeutschEnglishfrançais . Wkrótce zostanie też przedstawiony wniosek legislacyjny dotyczący rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji między krajami, tak aby objęła ona zyski z dywidend i zyski kapitałowe.

Komisja ponagla również rządy do wdrożenia jej planu działań na rzecz wzmocnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz dwóch zaleceń w sprawie rajów podatkowych i agresywnego planowania podatkowego.

W swoim liście przewodniczący Barroso wezwał też przywódców krajów UE do wypracowania zdecydowanego stanowiska, tak aby podczas nadchodzących szczytów G8 i G20 Unia mogła być liderem międzynarodowych działań w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Więcej na temat majowego szczytu UE

List przewodniczącego Barroso English

Podstawowe informacje o energii

Podstawowe informacje o oszustwach podatkowych i uchylaniu się od opodatkowania

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki