Kruimelpad

Commissievoorzitter Barroso kondigt prioriteiten voor Europese top aan - 14/05/2013

EU-commissievoorzitter José Manuel Barroso © EU

In de aanloop naar de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders dringt de Commissie aan op voltooiing van de interne energiemarkt en maatregelen tegen de toenemende belastingfraude en ‑ontwijking.

Commissievoorzitter Barroso heeft leiders van de EU-landen geschreven welke problemen de EU dringend moet aanpakken: de hoge energieprijzen, belastingfraude en belastingontwijking.

Energie

De sterk versnipperde markt voor energie heeft, in combinatie met de trage omschakeling naar goedkopere en schonere energiebronnen, geleid tot grote verschillen in de energieprijzen in de EU.

De EU kan daar wat aan doen door de interne energiemarkt te voltooien en de hervorming van de energiesector DeutschEnglishfrançais door te zetten. Er moet ook meer worden gedaan om duurzame particuliere en openbare investeringen in energie-infrastructuur te bevorderen.

Europa moet haar energievoorziening diversifiëren. Hiervoor moet de EU nieuwe internationale bronnen aanspreken en het beleid van de EU-landen voor hernieuwbare energiebronnen en fossiele brandstoffen coördineren.

Alles bij elkaar kan dit de concurrentiepositie van EU-bedrijven verbeteren en hun energierekening, maar ook die van de consument, wat verlagen.

Belastingfraude en belastingontwijking

Uit ramingen blijkt dat de EU-landen tientallen miljarden euro’s mislopen door offshore-belastingparadijzen. Door die fraude en belastingontwijking dalen de inkomsten van nationale overheden en is het moeilijker om besparingsplannen uit te voeren.

Een eerlijk en rechtvaardig belastingstelsel garandeert dat iedereen, van arbeider tot multinational, zijn steentje bijdraagt aan de overheidsfinanciën.

Om belastingfraude en ‑ontwijking doeltreffend te bestrijden zijn nationale, Europese en wereldwijde maatregelen nodig. De Commissie stelt voor om de werkingssfeer van de richtlijn over belasting op inkomsten uit spaargeld DeutschEnglishfrançais te verruimen. Binnenkort komt er een voorstel om ook automatisch gegevens uit te wisselen over dividend en kapitaalwinst.

Verder dringt de Commissie er bij de regeringen op aan dat zij haar actieplan tegen belastingfraude en -ontwijking uitvoeren en haar aanbevelingen over belastingparadijzen en agressieve fiscale planning opvolgen.

In zijn brief riep Barroso de EU-leiders ook op om samen een duidelijk standpunt in te nemen en zo de internationale strijd tegen de belastingfraude en ‑ontwijking op de komende G8 en G20 kracht bij te zetten.

Meer over de EU-top van mei

Brief van Commissievoorzitter Barroso English

Achtergrondinformatie over energie

Achtergrondinformatie over belastingfraude en -ontwijking

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links