Navigointipolku

Veronkierto ja energiapolitiikka EU-maiden asialistalla - 14/05/2013

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso © EU

Komissio asettaa energian sisämarkkinoiden vauhdittamisen sekä veropetosten ja veronkierron torjumisen EU:n huippukokouksen keskeisiksi tavoitteiksi.

Euroopan komission puheenjohtaja Barroso on kirjoittanut EU-maiden johtajille pohjustaakseen toukokuun huippukokouksessa käytäviä keskusteluja energianhinnoista sekä veropetoksista ja veronkierrosta EU:ssa.

Energia

Koska energiamarkkinat ovat hajanaiset eikä energiatehokkuudesta koituvia etuja ole pystytty hyödyntämään, energianhinta vaihtelee huomattavasti eri puolilla EU:ta.

Ongelman ratkaisemiseksi on edistettävä energian sisämarkkinoiden toteutumista ja pantava EU:n energia-alan uudistuspaketti DeutschEnglishfrançais täytäntöön. Tarvitaan myös lisätoimia, joilla edistetään kestäviä yksityisiä ja julkisia investointeja energiainfrastruktuuriin.

EU:n on monipuolistettava energiansaantiaan. Tämä edellyttää uusia kansainvälisiä energialähteitä ja EU-maiden kesken koordinoidumpaa toimintamallia uusiutuvien energialähteiden ja hiilivetyjen hyödyntämiseen.

Yhdessä nämä toimet edistävät EU:n yritysten kilpailukykyä ja varmistavat, etteivät yritykset eivätkä kuluttajat maksa energiasta tarpeettoman paljon.

Veropetosten ja veronkierron torjunta

On arvioitu, että EU-mailta jää verottamatta kymmeniä miljardeja euroja, jotka on talletettu offshore-veroparatiiseihin. Petokset ja veronkierto vievät EU-mailta tuloja ja vaikeuttavat talouspoliittisten suunnitelmien noudattamista.

Reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen pohjautuva verotusjärjestelmä varmistaa, että niin tavalliset työntekijät kuin monikansalliset yrityksetkin osallistuvat julkisen talouden rahoitukseen tasapuolisesti.

Tarvitaan kansallisen tason, EU:n tason ja maailmanlaajuisen tason toimia, jotta veropetoksia ja veronkiertoa voidaan torjua tehokkaasti. Komissio ehdottaa säästökorkodirektiivin DeutschEnglishfrançais soveltamisalan laajentamista. Se esittää myös EU-maiden välisen automaattisen tietojenvaihdon laajentamista koskemaan myös osinko- ja pääomatuloja.

Lisäksi komissio kannustaa EU-maita toteuttamaan toimintasuunnitelmaa veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi sekä noudattamaan veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua koskevia suosituksia.

Barroson kirjeessä kehotetaan EU-maiden johtajia sopimaan yhteisestä vahvasta kannasta tulevia G8- ja G20-kokouksia varten, jotta veropetosten ja veronkierron torjuntaa saadaan edistetyksi kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoa toukokuun EU-huippukokouksesta

Puheenjohtaja Barroson kirje English

Taustatietoja energiasta

Taustatietoa veropetoksista ja veronkierrosta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä