Διαδρομή πλοήγησης

Ο πρόεδρος Μπαρόζο θέτει προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου - 14/05/2013

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο © EU

Εν όψει της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο, με επιστολή του προς τους ηγέτες των κρατών μελών, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τις υψηλές ενεργειακές τιμές, καθώς και τη φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή.

Ενέργεια

Η κατακερματισμένη αγορά ενέργειας σε συνδυασμό με την αδυναμία αξιοποίησης των οφελών της ενεργειακής απόδοσης, μέσω π.χ. φθηνότερων και καθαρότερων πηγών, έχει οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την εφαρμογή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του ενεργειακού τομέα DeutschEnglishfrançais στην ΕΕ. Περισσότερα πρέπει επίσης να γίνουν για τη διευκόλυνση βιώσιμων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Η Ευρώπη οφείλει να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού της. Θα πρέπει γι΄αυτό να στραφεί σε νέες διεθνείς πηγές, και παράλληλα να επιδιώξει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους υδρογονάνθρακες.

Η υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και θα διασφαλίσει ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές για την ενέργεια που καταναλώνουν.

Φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι χώρες της ΕΕ χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία συσσωρεύονται σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους. Η απάτη και η φοροδιαφυγή περιορίζουν την ικανότητα των κυβερνήσεων να αυξήσουν τα έσοδά τους και να τηρήσουν αυστηρά τα προγράμματα οικονομικής πολιτικής.

Η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που θα βασίζεται στη δικαιοσύνη και την ισότητα θα διασφαλίσει ότι όλοι, από τους εργάτες μέχρι τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, θα συνεισφέρουν δίκαια στα δημόσια οικονομικά.

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, απαιτείται να αναληφθεί δράση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων DeutschEnglishfrançais . Επίσης θα υποβληθεί σύντομα πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, ώστε να καλυφθούν τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη.

Επιπλέον, η Επιτροπή παροτρύνει τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης της για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και τις συστάσεις για τους φορολογικούς παραδείσους και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο ζήτησε επίσης από τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν σε μια ισχυρή θέση που θα αποτελέσει το πρότυπο για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στις επικείμενες συνεδριάσεις των G8 και G20

Περισσότερα για το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Μαΐου

Επιστολή του προέδρου Μπαρόζο English

Γενικές πληροφορίες για την ενέργεια

Γενικές πληροφορίες για τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι