Sti

Barroso fastlægger prioriteterne for EU-topmødet i maj - 14/05/2013

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso © EU

Her inden topmødet opfordrer Kommissionen til at få gennemført det indre marked for energi og gribe fat om det voksende problem med skattesnyd.

I et brev til EU-landene beskriver José Manuel Barroso nogle af de aktuelle spørgsmål, som EU skal tage fat om, nemlig høje energipriser og skattesnyd.

Energi

Energimarkedet er opsplittet, og EU kan ikke udnytte fordelene ved energieffektivitet fuldt ud, f.eks. i form af billigere og renere kilder. Det har ført til meget forskellige energipriser i EU.

Hvis vi gennemfører det indre marked for energi, kan vi få bugt med disse forskelle, især hvis vi samtidig fører EU's lovpakke om energireformen DeutschEnglishfrançais ud i praksis. Vi skal også sætte mere skub i bæredygtige private og offentlige investeringer i energiinfrastruktur.

EU er nødt til at diversificere sine energiforsyninger. Det kræver, at vi går over til nye internationale kilder. EU-landene må også finde en mere samordnet tilgang til vedvarende energi og kulbrinter.

Alt dette vil styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre, at hverken virksomheder eller forbrugere betaler overpris for deres energi.

Skattesnyd

EU-landene skønnes at gå glip af flere milliarder euro, der er skjult i skattely. Skattesnyd gør det svært for EU-landene at øge skatteprovenuet og overholde den økonomiske planlægning.

Ved at skabe et skattesystem, der bygger på lighed og retfærdighed, kan vi sikre, at alle - lige fra fabriksarbejderen til det store multinationale selskab - betaler et fair bidrag til finanskassen.

Der skal gribes aktivt ind mod skattesnyd, såvel nationalt som på EU-plan og internationalt. Kommissionen foreslår at udvide rentebeskatningsdirektivets DeutschEnglishfrançais anvendelsesområde. Man vil snart komme med et forslag om at inddrage udbytte og kapitalgevinster i den automatiske udveksling af oplysninger mellem landene.

Kommissionen opfordrer også medlemslandene til at gennemføre handlingsplanen til styrkelse af bekæmpelsen af skattesnyd og de to henstillinger om skattely og aggressiv skatteplanlægning.

Barroso benyttede desuden lejligheden til at minde EU-landene om, at de bør indtage en stærk holdning på de kommende møder i G8 og G20 for at sætte skub i den internationale kamp mod skattesnyd.

Mere om EU-topmødet i maj

Barrosos brev English

Mere om energi

Mere om skattesnyd

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links