Cesta

Předseda Komise Barroso stanovil priority pro květnový summit EU - 14/05/2013

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso © EU

Komise před setkáním vedoucích představitelů členských zemí vyzývá k rázným krokům směřujícím k dokončení vnitřního energetického trhu a k řešení rostoucích daňových podvodů a úniků.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zaslal vedoucím představitelům členských států dopis obsahující přehled problémů, kterým EU čelí – vysoké ceny energií, daňové podvody a úniky.

Energetika

Roztříštěný trh s energiemi spolu s nedostatečnou schopností využít přínosy energetické účinnosti (např. v podobě levnějších a čistších zdrojů) vede ke značným rozdílům v cenách energií v EU.

Tento nesoulad by vyřešilo dokončení vnitřního trhu s energiemi a také realizace balíčku energetických reforem DeutschEnglishfrançais EU. Rovněž je třeba učinit více pro usnadnění udržitelných soukromých i veřejných investic do energetické infrastruktury.

Evropa musí své energetické dodávky diverzifikovat. K tomu bude zapotřebí využívat nových mezinárodních zdrojů a také lépe koordinovat činnosti jednotlivých zemí EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie a uhlovodíků.

Společně pak uvedená opatření zvýší konkurenceschopnost evropských firem a zajistí, že ani podniky, ani spotřebitelé nebudou za energii platit více, než by bylo nutné.

Daňové podvody a úniky

Odhaduje se, že země EU přicházejí o desítky miliard eur na neodvedených daních z prostředků uložených v daňových rájích. Tyto podvody a daňové úniky omezují výši příjmů, které se do státních pokladen členských států dostanou, a znemožňují tak vládám daných zemí dodržovat hospodářské plány.

Vytvoření férového daňového systému zajistí, že všichni, od dělníků až po nadnárodní společnosti, budou do veřejných financí přispívat spravedlivým dílem.

K účinnému boji proti daňovým podvodům a únikům je třeba podnikat kroky na vnitrostátní, evropské i celosvětové úrovni. Komise proto navrhuje rozšířit působnost směrnice o zdanění příjmů z úspor DeutschEnglishfrançais . Zanedlouho bude rovněž přeložen návrh na rozšíření působnosti automatické výměny informací mezi zeměmi tak, aby se vztahovala i na dividendy a kapitálové zisky.

Komise chce také vlády členských států přimět k tomu, aby rychleji prováděly její akční plán na posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, jakož i její doporučení o daňových rájích a agresivním daňovém plánování.

Předseda Barroso ve svém dopise rovněž vyzval vedoucí představitele zemí EU k tomu, aby se dohodli na pevném postoji, který EU zaujme během nadcházejících zasedání skupin G8 a G20, aby mohla stát v čele mezinárodního úsilí v boji proti daňovým podvodům a únikům.

Více informací o květnovém summitu EU

Dopis předsedy Barrosa English

Základní informace o energetice

Základní informace o daňových podvodech a únicích

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy