Навигационна пътека

Председателят Барозу определя приоритетите за европейската среща на върха през май - 14/05/2013

Председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу © ЕС

Преди срещата на върха Комисията призовава за постигане на значителен напредък в завършването на вътрешния енергиен пазар и за мерки срещу зачестилите данъчни измами и укриване на данъци.

Председателят Барозу е изпратил писмо до националните лидери, в което са посочени предизвикателствата пред ЕС, свързани с високите цени на енергията, данъчните измами и укриването на данъци.

Енергетика

Фрагментираният енергиен пазар и неизползването на потенциала на енергийната ефективност — например чрез по-евтини и по-чисти източници — доведоха до значителни различия в цените на енергията в рамките на ЕС.

Проблемът с липсата на последователност може да бъде решен, като се завърши изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и чрез изпълнение на пакета от мерки за реформиране на енергетиката DeutschEnglishfrançais на ЕС. Трябва да се направи повече и за улесняване на устойчиви частни и публични инвестиции в енергийна инфраструктура.

Европа трябва да разнообрази енергийните си доставки. Това ще изисква използване на нови международни източници и по-координиран подход между страните от ЕС относно възобновяемите източници на енергия и въглеводородите.

Взети заедно, тези мерки ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията от ЕС и ще гарантират, че те и потребителите не плащат прекомерно високи цени за енергия.

Данъчни измами и укриване на данъци

Според оценки страните от ЕС губят десетки милиарди евро, изнесени в офшорни данъчни убежища. Измамите и укриването на данъци ограничават възможностите на правителствата да повишат приходите и да се придържат към плановете си за икономическа политика.

Създаването на данъчна система, основана на справедливост и равнопоставеност, ще гарантира, че всеки — от работниците до мултинационалните компании — дава своя принос към публичните финанси.

За ефективна борба с данъчните измами и укриването на данъци са нужни действия на равнище ЕС, както и на национално и световно равнище. Комисията предлага разширяване на обхвата на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания DeutschEnglishfrançais . Скоро ще бъде представено и предложение за разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация между страните, за да бъдат обхванати дивидентите и капиталовите печалби.

Комисията също така призовава правителствата да изпълняват нейния план за действие за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и нейните препоръки за данъчните убежища и агресивното данъчно планиране.

В писмото си председателят Барозу също така призовава лидерите на страните от ЕС за постигане на споразумение по позиция във връзка с международните усилия за борба с данъчните измами и укриването на данъци на предстоящите срещи на Г-8 и Г-20.

Още за срещата на върха на ЕС през май

Писмо на председателя Барозу English

Информация за енергетиката

Информация за данъчните измами и укриването на данъци

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки