Navigačný riadok

Rast a zamestnanosť hlavnými témami samitu EÚ - 18/03/2013

Predseda Komisie José Manuel Barroso © EÚ

Vedúci predstavitelia EÚ diskutovali o ďalších krokoch na oživenie hospodárstva, tvorbu pracovných miest a pomoc pre mladých nezamestnaných.

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval na prijatie ďalších opatrení na posilnenie rastu, produktivity a zamestnanosti.

Podľa jeho slov je nevyhnutné prijať osobitné opatrenia na pomoc mladým nezamestnaným. Od januára 2012 Komisia urýchlila financovanie z fondov pre regionálny rozvoj v prospech 8 krajín s najvyššou mierou mladých uchádzačov o zamestnanie.

Doteraz poskytnuté prostriedky vo výške 16 miliárd EUR prinášajú sľubné výsledky English – pomoc by vďaka nim malo získať takmer 780 000 mladých ľudí a 55 000 malých a stredných podnikov.

Pracovné miesta a odborné vzdelávanie pre mladých ľudí

Poskytnúť zamestnanie väčšiemu počtu mladých ľudí si vyžaduje trvalé úsilie. Komisia teraz prichádza s návrhom osobitných opatrení DeutschEnglishfrançais vo forme záruk pracovných miest a odborného vzdelávania pre všetkých mladých ľuďí do 25 rokov.

Tieto opatrenia majú zaručiť, že každý mladý človek získa kvalitnú pracovnú ponuku, bude môcť pokračovať vo vzdelávaní, učňovskom vzdelávaní alebo odbornej príprave do štyroch mesiacov od ukončenia školskej dochádzky alebo po tom, čo sa stal nezamestnaným.

Členské štáty EÚ a Európsky parlament by mali prijať tieto návrhy v čo najkratšom čase, aby Komisia mohla začať ich realizáciu v plánovanom finančnom období 2014 – 2020 (s rozpočtom 6 miliárd EUR).

Lídri EÚ takisto diskutovali o opatreniach na zosúladenie ponuky na pracovnom trhu so schopnosťami požadovanými v hospodárstve. Mladí ľudia by mali byť vyškolení v súlade s potrebami dostupných pracovných príležitostí.

Napríklad v sektore digitálnych technológií je potrebné do roku 2015 obsadiť 900 000 nových voľných pracovných miest. Komisia na túto skutočnosť reagovala novým programom zručností English , ktorý má koordinovať úsilie podnikov, združení a členských štátov EÚ pri riešení nedostatku pracovníkov.

Medzinárodné rokovania

Komisia, ktorá sa zúčastňuje na zasadnutí skupiny G8 English, vyzvala na koordinované úsilie v súvislosti so zvyšovaním transparentnosti platieb v prospech zahraničných vlád, predchádzaním daňovým únikom a so zlepšovaním celosvetového obchodu.

Predseda Barroso vyzval lídrov, aby schválili návrhy Komisie na posilnenie pravidiel EÚ o oznamovaní platieb (daní, poplatkov a bonusov) pre zahraničné vlády. Takisto by členské štáty mali urýchlene implementovať dve odporúčania Komisie o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovej povinnosti.

Predseda Barroso sa spolu s ostatnými komisármi stretne 21. a 22. marca v Moskve s predstaviteľmi ruskej vlády DeutschEnglishfrançais , aby okrem iného diskutovali o obchodnej spolupráci.

Viac o marcovom samite EÚ DeutschEnglishfrançaisportuguês

Prezentácia predseda Barrosu v Európskej rade

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy