Ścieżka nawigacji

Wzrost i zatrudnienie głównym tematem szczytu UE - 18/03/2013

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso © UE

Unijni przywódcy dyskutowali nad sposobami pobudzenia wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy oraz udzielenia wsparcia bezrobotnej młodzieży.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wezwał do podjęcia nowych działań, by pobudzić wzrost gospodarczy oraz zwiększyć wydajność pracy i stopę zatrudnienia.

Podkreślił, że należy podjąć konkretne kroki, aby pomóc bezrobotnym młodym ludziom. Od stycznia 2012 r. Komisja przyśpiesza wypłacanie funduszy regionalnych ośmiu państwom, które odnotowały najwyższy poziom bezrobocia wśród młodzieży.

Do tej pory wypłacono 16 mld euro. Rezultaty English są obiecujące – szacuje się, że pieniądze te pomogą około 780 tys. młodych osób i 55 tys. małych firm.

Praca i szkolenia dla młodzieży

Wysiłki na rzecz zapewnienia pracy młodym bezrobotnym nie powinny ustawać. Komisja proponuje konkretne środki DeutschEnglishfrançais w postaci gwarancji pracy lub szkolenia dla każdego poniżej 25 roku życia.

W ramach tej inicjatywy młodzież miałaby gwarancję uzyskania oferty pracy dobrej jakości, kontynuowania edukacji lub odbycia stażu w ciągu czterech miesięcy od formalnego ukończenia edukacji lub utraty pracy.

Kraje UE i Parlament Europejski powinny szybko przyjąć proponowane przepisy, tak aby Komisja mogła wdrażać ten program zgodnie z planem już w okresie 2014–2010. Budżet programu wynosi 6 mld euro.

Przywódcy krajów UE poruszyli również temat dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku. Młodzi ludzie powinni być szkoleni w tych dziedzinach, w których jest dużo wolnych miejsc pracy.

I tak na przykład problemy z rekrutacją mają firmy z sektora technologii cyfrowych – do 2015 r. sektor ten będzie potrzebować ok. 900 tys. nowych pracowników. W odpowiedzi na trudności z naborem Komisja przygotowała program na rzecz zapewnienia brakujących kwalifikacji English , który ma umożliwić koordynację działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i kraje UE.

Międzynarodowe dyskusje

Komisja, która uczestniczy w posiedzeniach grupy G8 English, nawoływała do skoordynowania wysiłków służących zagwarantowaniu przejrzystości płatności na rzecz rządów krajów trzecich, zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania i usprawnieniu światowej wymiany handlowej.

Przewodniczący Barroso wezwał przywódców krajów UE do osiągnięcia porozumienia w sprawie wzmocnienia przepisów dotyczących zgłaszania płatności (takich jak podatki, opłaty licencyjne i udziały w zyskach) na rzecz innych państw. Kraje UE powinny też szybko wdrożyć dwa zalecenia Komisji dotyczące uchylania się od opodatkowania i unikania zobowiązań podatkowych.

W dniach 21–22 marca przewodniczący Barroso i inni komisarze spotkają się w Moskwie z rządem Rosji DeutschEnglishfrançais , aby przedyskutować między innymi kwestie związane ze współpracą handlową.

Więcej o marcowym szczycie UE DeutschEnglishfrançaisportuguês

Prezentacja przewodniczącego Barroso dla Rady Europejskiej

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki