Navigatsioonitee

Majanduskasv ja töökohad olid ELi tippkohtumise põhiteemad - 18/03/2013

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso © EU

ELi juhid arutasid edasisi meetmeid majanduskasvu elavdamiseks, töökohtade loomiseks ja noorte töötute abistamiseks.

President José Manuel Barroso kutsus üles võtma rohkem meetmeid majanduskasvu, tootlikkuse ja tööhõive suurendamiseks.

Tema sõnul on vaja konkreetseid meetmeid, et aidata töötuid noori. Alates 2012. aasta jaanuarist on komisjon tõhustanud ELi regionaalfondide kasutamist 8 riigis, kus noorte tööpuudus on kõige suurem.

Seni on eraldatud umbes 16 miljardit eurot, millel on paljutõotavad tulemused English – kasu võivad saada umbes 780 000 noort inimest ja 55 000 väikeettevõtet.

Töökohad ja koolitus noortele

Suuremale hulgale noortele töö tagamiseks on vaja teha püsivaid jõupingutusi. Komisjoni ettepanek hõlmab konkreetseid meetmeid DeutschEnglishfrançaistagatud töö ja koolituse kujul kõigile alla 25- aastastele.

See kindlustab neile paremad tööpakkumised, haridustee jätkamise, õpipoisi- või praktikavõimalused nelja kuu vältel pärast tavakooli lõpetamist või töötuks jäämist.

ELi liikmesriigid ja Euroopa Parlament peaksid ettepanekud kiiresti heaks kiitma, et komisjon saaks hakata programmi kavandatud moel (ajavahemikus 2014–2020, 6 miljardi euro suuruse eelarvega) ellu viima.

ELi juhid arutasid ka meetmeid, millega tagataks, et inimeste oskused vastaksid sellele, mida majanduses vajatakse. Töövõimalused on olemas ning noori tuleks vastavalt koolitada, et nad saaksid selliseid võimalusi kasutada.

Näiteks digitaalsel tehnoloogiasektoril on raskusi töökohtade täitmisega; 2015. aastaks on vaja 900 000 uut töötajat. Komisjon käivitas seega oskuste omandamise programmmi English , et koordineerida ettevõtjate, ühenduste ja liikmesriikide jõupingutusi sellise tööjõupuuduse kõrvaldamisel.

Rahvusvahelised arutelud

Komisjon osales G8 English riikide rühma kohtumisel ning kutsus üles tegutsema kooskõlastatult, et muuta rahvusvahelised maksed läbipaistvaks, ennetada maksudest kõrvalehoidumist ning tõhustada rahvusvahelist kaubandust.

President Barroso kutsus valitsusjuhte üles kiitma komisjoni ettepanekud heaks, et tugevdada ELi eeskirju, millega reguleeritakse aruandlust (maksud, litsentsitasud ja soodustused) seoses välisriikidesse tehtud maksetega. Samuti tuleks kiiresti rakendada komisjoni kahte soovitust maksudest kõrvalehoidumise kohta.

President Barroso ja teised volinikud kohtuvad Venemaa valitsusega DeutschEnglishfrançais Moskvas 21. ja 22. märtsil, et arutada muuhulgas kaubavahetuse suurendamist.

Täiendavalt märtsikuise ELi tippkohtumise kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

President Barroso esinemine Euroopa Ülemkogus

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad