Sökväg

Hur kan man få fler att rösta i EU-valet? - 13/03/2013

EU-parlamentsmöte i Strasbourg © EU

En fast valdag och bättre information om kandidaternas politiska mål och vilka partigrupper de tillhör ska få fler att gå till valurnorna.

Kommissionen vill att fler ska utnyttja sin rösträtt i nästa val till Europaparlamentet 2014.

Valdeltagandet har sjunkit för varje val och 2009 var det bara 43 procent av de röstberättigade som röstade. Ett högre valdeltagande är viktigt för demokratin eftersom parlamentsledamöterna, som väljs av folket vart femte år, företräder invånarna direkt.

Ett sätt kan vara att ge väljarna bättre information om kandidaternas politiska program och partitillhörighet. Dålig information är en av de främsta orsakerna till det låga valdeltagandet. En ny Eurobarometerundersökning om rösträtt (nr 364) Englishfrançais visar att

  • 84 procent tror att fler skulle rösta om de fick mer information om partiprogrammen och om hur EU:s arbete påverkar deras vardag
  • 73 procent skulle bli mer benägna att rösta om de visste vilka politiska grupper kandidaterna tillhör
  • 62 procent tror att valdeltagandet skulle öka om partierna fick föreslå en ny kommissionsordförande och man hade en gemensam valdag i hela EU.

Information till väljarna

Kommissionen uppmanar English de nationella politiska partierna att tydligt informera väljarna om vilken politisk grupp de tillhör i Europaparlamentet. Då skulle väljarna lättare förstå kopplingen mellan nationell och europeisk politik.

Både europeiska och nationella politiska partier bör meddela vem de vill ska bli kommissionens nästa ordförande.

Det är viktigt för väljarna att veta detta. Enligt de nya reglerna väljer parlamentet kommissionens ordförande på förslag från stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet. Rådets förslag måste dock ta hänsyn till resultatet i Europaparlamentsvalet.

En annan rekommendation är att EU-länderna ska införa en gemensam valdag och att vallokalerna ska stänga vid samma tid. Som det nu är kan valet pågå under fyra dagar.

Vad händer nu?

Det är nu upp till EU-länderna att genomföra rekommendationerna inför valet 2014.

Läs mer om Europaparlamentet

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar