Navigointipolku

Eurooppavaalit tutummiksi äänestäjille - 13/03/2013

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa © EU

Kansalaisille olisi annettava enemmän tietoa Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiden poliittisesta kannasta. Vaalit halutaan myös pitää joka maassa samana päivänä, minkä toivotaan saavan entistä useammat eurooppalaiset vaaliuurnille.

Komissio haluaa kannustaa yhä useampia kansalaisia äänestämään vuoden 2014 Eurooppavaaleissa.

Eurooppavaaleihin osallistuminen on ollut vähenemään päin: vuonna 2009 ainoastaan 43 prosenttia äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Tämän suuntauksen kääntäminen on tärkeää eurooppalaisen demokratian kannalta, sillä Euroopan parlamentin jäsenet edustavat suoraan EU:n kansalaisia. Parlamenttivaalit järjestetään joka viides vuosi.

Komission tavoite voitaisiin saavuttaa antamalla äänestäjille enemmän tietoa ehdokkaiden poliittisesta kannasta ja sidonnaisuuksista. Tiedonpuute on yksi tärkeimmistä syistä äänestysvilkkauden alhaisuuteen. Eurooppalaisten vaalioikeuksia koskevan tuoreen Eurobarometritutkimuksen Englishfrançais mukaan

  • 84 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että äänestysprosentti Eurooppavaaleissa kasvaisi, jos kansalaiset saisivat enemmän tietoa EU:n vaikutuksesta heidän elämäänsä, samoin kuin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien ja kansallisten puolueiden ohjelmista
  • 73 prosenttia uskoo, että tietojen saaminen ehdokkaiden poliittisesta kannasta lisäisi äänestysintoa
  • 62 prosenttia arvioi, että äänestysvilkkautta lisäisi, jos puolueet asettaisivat omat komission puheenjohtajaehdokkaansa ja vaalit pidettäisiin joka maassa samana päivänä.

Lisää tietoa äänestäjille

Komissio suosittaakin English , että kansalliset poliittiset puolueet tekevät vaalien edellä selväksi, mitä eurooppalaista puoluetta lähellä ne ovat. Näin äänestäjät voisivat entistä helpommin yhdistää kansalliset poliittiset puolueet vastaaviin EU-tason ryhmittymiin ja puolueisiin.

Eurooppalaisten poliittisten ryhmien ja kansallisten puolueiden olisi myös kerrottava äänestäjille, ketä komission puheenjohtajaehdokasta ne kannattavat.

On tärkeää, että äänestäjillä on tieto puolueiden tukemista puheenjohtajaehdokkaista. Uusien sääntöjen mukaan Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan sen jälkeen kun Eurooppa-neuvosto on esittänyt ehdokasta. Eurooppa-neuvoston ehdotuksessa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulos.

Komissio suosittaa myös, että EU-maiden olisi sovittava yhteisestä vaalipäivästä, jolloin äänestys päättyisi kaikkialla samaan aikaan. Tähän asti Eurooppavaalit ovat kestäneet neljä päivää, koska eri maissa on äänestetty eri päivinä.

Jatkotoimet

Komissio toivoo EU-maiden toteuttavan suositukset ennen vuoden 2014 Eurooppavaaleja.

Euroopan parlamentti – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä