Navigatsioonitee

Euroopa Parlamendi valimised – rohkem kodanikke hääletama - 13/03/2013

Euroopa Parlamendi istung Strasbourgis © EL

Põhjalikum teave kandidaatide poliitiliste seisukohtade ja erakondliku kuuluvuse kohta ning üks kindel valimispäev suurendaksid valimisaktiivsust.

Komisjon soovib, et 2014. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel annaks oma hääle suurem hulk inimesi.

Valimistel osalemine on pidevalt vähenenud – 2009. aastal käis hääletamas ainult 43% hääleõiguslikest kodanikest. Euroopa demokraatia seisukohast on oluline sellist suundumust muuta, kuna Euroopa Parlamendi liikmed esindavad otseselt ELi kodanikke, kes nende valimiseks iga 5 aasta tagant oma hääle annavad.

Valimisaktiivsust võiks suurendada valijate parem teavitamine kandidaatide poliitilistest seisukohtadest ja erakondlikust kuuluvusest. Ebapiisav teave on üks madala valimisaktiivsuse peamisi põhjuseid. Hiljuti tehtud Eurobaromeetri uuringust kodanike valimisõiguste kohta Englishfrançais selgus, et

  • 84% eurooplastest arvab, et hääletajate arv suureneks, kui inimestel oleks rohkem teavet erakondade programmide ja selle kohta, kuidas EL mõjutab nende igapäevaelu;
  • 73% usub, et nad läheksid suurema tõenäosusega hääletama, kui neil oleks rohkem teavet kandidaatide erakondliku kuuluvuse kohta;
  • 62% arvab, et valimisaktiivsus suureneks, kui erakonnad esitaksid komisjoni presidendi kandidaadid ning hääletamine toimuks kogu Euroopas ühel ja samal päeval.

Valijate teavitamine

Nendest tulemustest lähtuvalt kustub komisjon oma soovituses English liikmesriikide erakondi üles tegema valijatele selgelt teatavaks, millisesse fraktsiooni nad Euroopa Parlamendis kuuluksid. See aitaks valijatel seostada riiklikke poliitilisi platvorme Euroopa omadega.

Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakonnad peaksid avalikustama, millist Euroopa Komisjoni presidendi kandidaati nad toetavad.

Valijatel on oluline seda teada. Uute eeskirjade kohaselt on Euroopa Parlamendi ülesanne valida komisjoni uus president, kelle kandidaadi esitavad liikmesriikide valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu raames. Nende ettepanek peab võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimisi.

Komisjon soovitab ELi liikmesriikidel leppida kokku ka ühises Euroopa Parlamendi valimiste päevas, mil valimisjaoskonnad suletaks samal kellaajal. Praegu võivad liikmesriigid korraldada valimised 4-päevase perioodi jooksul.

Järgmised sammud

Komisjoni soovituste rakendamine enne 2014. aasta valimisi oleneb nüüd ELi liikmesriikidest.

Lisateave Euroopa Parlamendi kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad