Sti

Valg til EU-Parlamentet – flere stemmer - 13/03/2013

MEP'er mødes i Europa-Parlamentet i Strasbourg © EU

Bedre information om kandidaternes politiske synspunkter – og en fast valgdag – vil få flere til at stemme.

I 2014 er Europa-Parlamentet på valg, og Kommissionen vil gerne have flere til at sætte deres kryds.

Valgdeltagelsen har været faldende – i 2009 stemte kun 43 % af vælgerne. Det er vigtigt for demokratiet i Europa at få vendt denne tendens, for EU-Parlamentets medlemmer er de direkte repræsentanter for EU's borgere, som vælger dem hvert femte år.

Det kan opnås, ved at vælgerne får bedre information om kandidaternes politiske ståsted og partitilhørsforhold. Mangel på oplysninger er en af de væsentligste grunde til den lave valgdeltagelse. Den seneste undersøgelse fra Eurobarometer, nr. 364 om stemmeret Englishfrançais viser, at:

  • 84 % af europæerne mener, at flere ville gå til stemmeurnerne, hvis de fik mere at vide om EU's indflydelse på deres hverdag og om partiernes programmer
  • 73 % mener, at det er mere sandsynligt, at de ville stemme, hvis de vidste mere om kandidaternes politiske ståsted
  • 62 % mener, at der ville blive større valgdeltagelse, hvis Kommissionens formand blev valgt efter partitilhørsforhold, og hvis der var valg på samme dag i hele Europa.

Information til vælgerne

Kommissionens udspil English er at bede de nationale politiske partier om at gøre det klart for vælgerne, hvilken europæisk partigruppe de tilhører. Det kan hjælpe vælgerne med at forbinde de nationale politiske programmer med de europæiske.

De europæiske og nationale politiske partier bør fortælle, hvem de foretrækker som kandidat til posten som næste formand for EU-Kommissionen.

Det er vigtigt at vide for vælgerne. Ifølge de nye regler har Parlamentet ansvar for at vælge den nye formand for Kommissionen, som bliver indstillet af EU-landenes regeringschefer, der mødes i Det Europæiske Råd. Forslagene skal tage højde for resultatet af valget til Parlamentet.

En anden henstilling er, at EU-landene skal fastsætte en fælles dag for valget til Parlamentet, og at valgstederne skal lukke samtidig. I øjeblikket kan landene afholde valget over fire dage.

Næste skridt

Det er nu op til EU-landene at gennemføre henstillingerne før valget i 2014.

Mere om Europa-Parlamentet

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links