Sökväg

EU enas om budget för 2014–2020 - 11/02/2013

Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel där EU-toppmötena går av stapeln © EU

EU-ledarna har enats om en budget som kanske inte är perfekt men som ändå bildar en bra grund för förhandlingarna med Europaparlamentet.

För att budgeten ska fungera krävs enligt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso största möjliga flexibilitet, så att man kan anpassa sig till nya situationer och oförutsedda händelser, t.ex. genom att flytta utgifter från ett år till ett annat.

Budgeten blev visserligen mindre än vad kommissionen hade önskat sig men kan enligt Barroso ändå fungera som en ”viktig katalysator för tillväxt och sysselsättning”.

Barroso lyfte fram flera positiva aspekter i den nya budgeten:

1. Den grundläggande strukturen och en rad innovativa instrument i kommissionens förslag har bibehållits, inte minst fonden för ett sammanlänkat Europa Englishfrançais , som ska användas för investeringar i transport, energi och digitala nät. Det gör att budgeten kan användas för att öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt i ett europeisk perspektiv.

2. Mer än tidigare ska investeras i viktiga europeiska program för tillväxt och nya jobb – t.ex. Horisont 2020 English för forskning och innovation, Erasmus för alla DeutschEnglishfrançais för utlandsstudier och Cosme DeutschEnglishfrançais för små och medelstora företag.

3. Budgeten inkluderar viktiga initiativ som EU har tagit fram för att ta itu med de stora sociala problemen, framför allt det nya sysselsättningsinitiativet för unga som ska hjälpa EU att möta en av vår tids största politiska utmaningar, nämligen att få ut fler unga i arbete. Fonden för bistånd till de personer som har det sämst ställt Englishfrançais har också fått sin plats i budgeten, liksom EU:s engagemang i utveckling och humanitärt bistånd.

När det gäller handel uttryckte Barroso sin glädje över att Europeiska rådet tydligt har ställt sig bakom kommissionens långtgående handelspolitiska förslag. Enligt Barroso måste vi ”gå vidare med frihandelsavtalen, eftersom tillgången till större marknader kan öka BNP med minst två procent... Kommissionen kommer att arbeta för att utnyttja den fulla potentialen hos ett enhetligt, transatlantiskt frihandelsavtal och hoppas att EU och USA snart kan börja förhandla om ett sådant avtal”.

EU fortsätter att högprioritera sitt engagemang i partnerländerna i södra Medelhavsområdet efter arabiska våren. Enligt Barroso är ”stödet till dessa länder viktigare än någonsin, och det är därför med stor tillfredsställelse som kommissionen ser att Europiska rådet vill fortsätta att stödja övergången till demokrati i regionen”.

Läs Barrosos tal i sin helhet Englishfrançais

Se ett videoklipp med talet English

Läs Europeiska rådets slutsatser English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar