Navigačný riadok

Dohoda o viacročnom rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 - 11/02/2013

Budova Justus Lipsius v Bruseli – dejisko zasadnutí Európskej rady. © EU

Pri spravodlivom zhodnotení dohody medzi čelnými predstaviteľmi štátov a vlád by sme mali uznať, že táto dohoda nie je dokonalá, ale ponúka východisko pre rokovania s Európskym parlamentom.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso zdôraznil, že základnou podmienkou na fungovanie tejto dohody je maximálna flexibilita, ktorá umožní prispôsobiť sa zmenám alebo vývoju, napríklad presúvať výdavky z jedného rozpočtového roka do druhého.

Napriek tomu, že úrovne financovania, na ktorých sa dohodli predstavitelia štátov a vlád, nezodpovedajú očakávaniam Komisie, „dohoda, ktorú sa dnes v noci podarilo vyjednať, ešte stále môže byť dôležitým katalyzátorom pre rast a zamestnanosť“, povedal v piatok Barroso.

Predseda Komisie poukázal na niekoľko pozitív nového viacročného rozpočtu:

1. Podarilo sa zachovať základnú štruktúru návrhu Komisie a niekoľko inovatívnych nástrojov, vrátane Nástroja na prepojenie Európy Englishfrançais , ktorý poskytuje investície v oblasti dopravy, energetiky a digitálneho programu. Rozpočet EÚ takto predstavuje celoeurópsky nástroj na dosiahnutie konkurencieschopnosti a rastu.

2. Na kľúčové európske programy na podporu rastu a tvorby pracovných miest bude vyčlenená vyššia suma. Ide napríklad o rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 English , program študentských výmen a odbornej prípravy v zahraničí Erasmus pre všetkých DeutschEnglishfrançais a Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) DeutschEnglishfrançais .

3. Rozpočet obsahuje aj dôležité prvky zamerané na riešenie hlavných sociálnych výziev súčasnosti, najmä novú iniciatívu v oblasti zamestnanosti mládeže. Táto iniciatíva predstavuje záväzok reagovať na úrovni EÚ na hlavné politické výzvy dneška: pomôcť mladým ľuďom znovu sa zamestnať. V rámci rozpočtu sa zachoval aj program pomoci pre najchudobnejších Englishfrançais obyvateľov Európy, rovnako aj európsky záväzok v oblasti rozvoja a humanitárnej pomoci.

Pri rokovaniach o ďalšom bode programu zasadnutia Európskej rady – obchode – potešili predsedu Komisie Barrosa dosiahnuté závery, ktoré podporujú ambiciózny plán Komisie v oblasti obchodu. „Musíme napredovať pri uzatváraní dohôd o voľnom obchode, pretože lepší prístup na trhy nám umožní zvýšiť HDP najmenej o 2 %. Komisia sa bude snažiť využiť celý potenciál integrovanej transatlantickej dohody o voľnom obchode. Dúfam, že pracovná skupina na vysokej úrovni prezidentovi Obamovi a nám čoskoro predloží odporúčanie na začatie rokovaní o transatlantickej dohode o obchode.”

Na záver predseda Barroso opätovne zdôraznil, že plnenie záväzkov EÚ voči svojim partnerom z južného Stredomoria (krajiny „arabskej jari“) zostáva naďalej hlavnou prioritou. „Potreba angažovania je silnejšia než kedykoľvek predtým. Som rád, že Európska rada ukázala odhodlanie pokračovať v podpore prechodu ku demokracii v regióne,” uviedol Barroso.

Prečítajte si celý prejav predsedu Komisie Englishfrançais

Pozrite si video z prejavu English

Prečítajte si závery Európskej rady English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy