Ścieżka nawigacji

Porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020 - 11/02/2013

Budynek Justus Lipsius, gdzie przywódcy UE uczestniczą w szczytach w Brukseli © UE

Dokonując rzeczowej oceny porozumienia pomiędzy szefami państw i rządów należy uznać, że nie jest ono idealne, niemniej jednak stanowi pewien punkt wyjścia do negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił, że jednym z podstawowych warunków gwarantujących skuteczność porozumienia jest możliwie jak najdalej idąca elastyczność, która pozwoli dostosować się do zachodzących zmian, na przykład poprzez przeniesienie wydatków z jednego roku na inny.

José Manuel Barroso dodał, że mimo, iż poziomy przyjęte przez szefów państw i rządów są niższe od poziomów, które Komisja uważa za pożądane, „porozumienie, które osiągnięto w dniu dzisiejszym, wciąż może stać się ważnym katalizatorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Przewodniczący podkreślił kilka pozytywnych elementów nowego wieloletniego budżetu:

1. Zachowano podstawową strukturę wniosku Komisji oraz niektóre innowacyjne instrumenty, w tym instrument „Łącząc Europę” Englishfrançais , obejmujący inwestycje w dziedzinie transportu, energii i agendy cyfrowej. Dzięki temu budżet UE jest narzędziem sprzyjającym rozwojowi konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, dostosowanym do sytuacji ogólnoeuropejskiej.

2. Większe inwestycje niż poprzednio wzmocnią programy europejskie niezbędne do wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy – takie jak „Horyzont 2020” English w zakresie badań naukowych i innowacji, „Erasmus dla wszystkich” DeutschEnglishfrançais finansujący wymiany studenckie i naukę za granicą oraz program COSME dla małych i średnich przedsiębiorstw DeutschEnglishfrançais .

3. Do nowego budżetu dodano istotne elementy, których celem jest pomoc w stawieniu czoła obecnie najpoważniejszym wyzwaniom społecznym. Jednym z nich jest inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, będąca zobowiązaniem do działania na poziomie UE w zakresie ważnego wyzwania politycznego, jakim jest umożliwienie młodym ludziom ponownego podjęcia pracy. Zachowano również program pomocy dla osób najbardziej potrzebujących Englishfrançais w Europie, jak również utrzymano zobowiązanie UE do świadczenia pomocy rozwojowej i humanitarnej.

W kwestii innego punktu obrad Rady Europejskiej – handlu – przewodniczący Barroso oświadczył, że jest zadowolony, że Rada Europejska przyjęła stanowcze konkluzje, aby zrealizować ambitną agendę handlową Komisji. „Musimy ruszyć do przodu z umowami o swobodnym handlu, ponieważ łatwiejszy dostęp do rynku przyczyniłby się do zwiększenia PKB o przynajmniej 2 proc. (...) Komisja będzie naciskała na wykorzystanie pełnego potencjału zintegrowanej transatlantyckiej umowy o wolnym handlu. Mam nadzieję, że bardzo szybko grupa robocza wysokiego szczebla przekaże nam i prezydentowi Obamie zalecenie otwarcia negocjacji w sprawie umowy o handlu transatlantyckim”.

Na koniec przewodniczący Barroso przypomniał, że wywiązanie się ze zobowiązań UE wobec partnerów regionu południowo–śródziemnomorskiego („kraje arabskiej wiosny”) pozostaje jednym z unijnych priorytetów. „Powód naszego zaangażowania jest uzasadniony bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem zadowolony ze zobowiązania Rady Europejskiej, która w dalszym ciągu będzie wspierać rozwój demokracji w tym regionie”.

Przeczytaj całe przemówienie Przewodniczącego Englishfrançais

Obejrzyj film z przemówieniem English

Przeczytaj konkluzje Rady Europejskiej English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki