Kruimelpad

Akkoord over meerjarenbegroting EU 2014-20 - 11/02/2013

Het Justus Lipsiusgebouw in Brussel, waar de meeste vergaderingen van de EU-leiders plaatsvinden © EU

Objectief gezien is het akkoord tussen de staatshoofden en regeringsleiders niet perfect, maar vormt het een goede basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Commissievoorzitter Barroso wees erop dat deze overeenkomst alleen kan werken als zij flexibel wordt toegepast. Er moet kunnen worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld door uitgaven naar een volgend jaar te verplaatsen.

Hoewel de toegekende middelen lager zijn dan wat de Commissie wilde, vindt hij dat het akkoord een belangrijke katalysator kan zijn voor groei en banen.

Barroso ziet heel wat positieve punten:

1. De essentie van het voorstel van de Commissie is overeind gebleven, net als een aantal innovatieve initiatieven, zoals Connecting Europe Englishfrançais voor investeringen in vervoer, energie en de digitale agenda. Daardoor kan de EU-begroting bijdragen tot concurrentievermogen en groei in heel Europa.

2. Er gaat meer geld naar Europese programma's die groei en banen bevorderen, zoals Horizon 2020 English (onderzoek en innovatie), Erasmus voor iedereen DeutschEnglishfrançais (studentenuitwiseling en opleiding in het buitenland) en COSME DeutschEnglishfrançais (midden- en kleinbedrijf).

3. Er is rekening gehouden met belangrijke sociale problemen, onder meer door een EU-initiatief om jongeren aan werk te helpen, een van de grootste politieke uitdagingen van vandaag. Ook de Europese hulp aan de minstbedeelden Englishfrançais in de EU blijft behouden, net als de ontwikkelingssteun en humanitaire hulp van de EU.

Barroso verheugt er zich bovendien over dat de Europese Raad instemt met de ambitieuze handelsagenda van de Commissie: "We moeten doorgaan met de vrijhandelsakkoorden, want met een betere markttoegang stijgt het bbp met minstens 2% (...). De Commissie zal zich inzetten voor een zo compleet mogelijk geïntegreerd transatlantisch vrijhandelsakkoord. Ik hoop dat de werkgroep op hoog niveau ons en president Obama snel een aanbeveling voorlegt voor onderhandelingen hierover."

Tot slot herhaalde Barroso dat de ondersteuning van de EU voor haar partners ten zuiden van de Middellandse Zee (de landen van de "Arabische lente") een topprioriteit blijft. "Onze steun is harder nodig dan ooit. Ik ben tevreden over de vastbeslotenheid van de Europese Raad om de overgang naar democratie in de regio te blijven ondersteunen."

Volledige toespraak van Barroso Englishfrançais

Video van de toespraak English

Conclusies van de Europese Raad English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links