Navigācijas ceļš

Vienošanās par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam - 11/02/2013

Justus Lipsius ēka, kur norisinās ES vadītāju samiti Briselē (Beļģija) © ES

Godīgi novērtējot valstu valdību vadītāju panākto vienošanos, ir jāatzīst, ka tā nav nevainojama, tomēr tā var kalpot par pamatu sarunām ar Eiropas Parlamentu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu uzsvēra, ka, lai šo vienošanos varētu izpildīt, viens no priekšnosacījumiem ir maksimāla elastība, kas ļautu pielāgoties pārmaiņām, piemēram, pārceļot izdevumus no viena gada uz citu.

Viņš paziņoja, ka, kaut arī apstiprinātie asignējumi neatbilst tam, ko Komisija uzskata par nepieciešamu, “šonakt tika panākta vienošanās, un tā var būt nozīmīgs stimuls izaugsmei un nodarbinātībai”.

Priekšsēdētājs norādīja uz vairākiem pozitīviem elementiem jaunajā daudzgadu budžetā.

1. Ir saglabāta Komisijas priekšlikuma un dažu inovatīvu instrumentu, tostarp Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Englishfrançais pamatstruktūra. Šis instruments paredz ieguldījumus transportā, enerģētikā un digitalizācijas programmā. Līdz ar to ES budžets ir konkurētspējas un izaugsmes instruments, ko raksturo Eiropas loģika.

2. Vairāk ieguldījumu nekā iepriekš būs Eiropas programmās, kuras ir izšķirīgi svarīgas izaugsmei un darba vietu radīšanai — piemēram, pētniecībai un inovācijai paredzētajā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” DeutschEnglishfrançais , studentu apmaiņai un mācībām ārvalstīs domātajā “Erasmus visiem” DeutschEnglishfrançais , kā arī uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmā “COSME” English .

3. Ir iekļauti svarīgi elementi, kas ļaus risināt pašreizējās lielās sociālās problēmas, jo īpaši Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, t.i., saistības rīkoties, lai atrisinātu pašreizējo svarīgāko politikas uzdevumu — panākt, ka jaunatne atgriežas darba tirgū. Saglabāta ir arī palīdzības programma visneaizsargātākajiem Englishfrançais cilvēkiem Eiropā, kā arī Eiropas saistības attīstības un humānās palīdzības jomā.

Svarīgs Eiropadomes darba kārtības punkts bija arī tirdzniecība. Priekšsēdētājs Ž.M. Barrozu pauda gandarījumu, ka Eiropadome ir pieņēmusi secinājumus, kuros izteikts pārliecinošs atbalsts Komisijas vērienīgajai tirdzniecības programmai. “Mums ir jāturpina darbs ar brīvās tirdzniecības līgumiem, jo labāka piekļuve palielinās IKP par vismaz 2 %. [...] Komisija turpinās iesākto, lai tiktu īstenots viss vienotā transatlantiskā brīvās tirdzniecības līguma potenciāls. Ceru, ka pavisam drīz īpašā augsta līmeņa darba grupa nāks klajā ar mums un prezidentam Obamam adresētu ieteikumu sākt sarunas par transatlantisko tirdzniecības līgumu.”

Nobeigumā priekšsēdētājs Barrozu vēlreiz apstiprināja, ka to saistību izpilde, kuras ES uzņēmusies attiecībā pret saviem partneriem Vidusjūras dienvidu reģionā (“Arābu pavasara” valstīm) joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm. “Mūsu saistības ir svarīgākas kā jelkad agrāk. Esmu gandarīts par apņēmību, ko Eiropadome izrādījusi, lai turpinātu pāreju uz demokrātiju reģionā,” viņš sacīja.

Lasiet visu priekšsēdētāja runu Englishfrançais

Skatiet runas videoierakstu English

Lasiet Eiropadomes secinājumus English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites