Cosán nascleanúna

Comhaontú ar bhuiséad ilbhliantúil an AE 2014-20 - 11/02/2013

Foirgneamh Justus Lipsius, áit a dtionóltar cruinnithe mullaigh cheannairí an AE sa Bhruiséil. © AE

Tuairisc chothrom chruinn ar an gcomhaontú idir na Cinn Stáit agus Rialtais is ea nach comhaontú foirfe atá ann ach is bunús maith é le tabhairt faoin idirbheartaíocht le Parlaimint na hEorpa.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barroso, go mbraithfeadh rath an chomhaontaithe seo go mór ar dheis solúbthacht a bheith ann lena bhféadfaí é a chur in oiriúint d'athruithe nó do chora nua, mar shampla caiteachas a bhogadh ar aghaidh ó bhliain go bliain.

Cé go ndúirt sé go raibh na leibhéil a chomhaontaigh na Cinn Stáit agus Rialtais níos ísle ná na leibhéil a mheasann an Coimisiún a bheith fóinteach, dúirt sé freisin go bhféadfadh an beart a comhaontaíodh a bheith ina chatalaíoch tábhachtach d'fhás agus do phoist.

Tharraing an tUachtarán aird ar roinnt gnéithe dearfacha den bhuiséad ilbhliantúil nua:

1. Níor athraíodh struchtúr bunúsach an togra ón gCoimisiún ná roinnt ionstraimí nuálacha, mar shampla an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa Englishfrançais a chuireann infheistíocht ar fáil don iompar, don fhuinneamh agus don chlár oibre digiteach. Fágann sin gur uirlis iomaíochta agus fáis ar leibhéal uile-Eorpach é buiséad an AE.

2. Rachaidh an infheistíocht bhreise chun leasa na gclár Eorpach sin a bhfuil géarghá leo chun fás a chothú agus poist a chruthú – mar shampla Fís 2020 English le haghaidh taighde agus nuálaíochta, Erasmus do chách DeutschEnglishfrançais le haghaidh malartuithe idir mhic léinn agus oiliúna thar lear, agus COSME DeutschEnglishfrançais le haghaidh gnólachtaí beaga agus meánmhéide.

3. Tá gnéithe tábhachtacha a ceapadh le tabhairt faoi na mórdhúshláin shóisialta reatha san áireamh ann, go háirithe Tionscnamh nua Fostaíochta don Aos Óg - tiomantas gníomhú ar leibhéal an AE maidir le príomhdhúshlán polaitiúil an lae inniu: an t-aos óg a chur ar ais ag obair. Tá an clár um chúnamh do na daoine is díothaí Englishfrançais san Eoraip agus tiomantas na hEorpa don fhorbairt agus don chabhair dhaonnúil caomhnaithe sa bhuiséad freisin.

Maidir le gné eile ar chlár na Comhairle Eorpaí – trádáil – thug an tUachtarán Barroso le fios go bhfuil sé an-sásta gur ghlac an Chomhairle Eorpach conclúidí láidre a thacaíonn le clár trádála uaillmhianach an Choimisiúin. "Ní mór dúinn dul chun cinn a dhéanamh i dtaobh comhaontuithe saorthrádála mar go gcuirfeadh rochtain níos fearr 2% breise ar a laghad le OTI ... Ní stadfaidh an Coimisiún den obair le go mbainfear leas iomlán as comhaontú comhtháite saorthrádála trasatlantach. Tá súil agam go gcuirfidh an Grúpa Oibre Ardleibhéil moladh os ár gcomhair agus os comhair an Uachtaráin Obama go luath le tús a chur leis an idirbheartaíocht ar chomhaontú trádála trasatlantach."

Mar fhocal scoir, mheabhraigh an tUachtarán Barroso go bhfuil sé ina mhórthosaíocht fós toradh a fháil ar na gealltanais a thug an AE dá chomhpháirtithe sa Mheánmhuir Theas (na tíortha sa "Mhúscailt Arabach"). "Is láidre ná riamh an cás atá ann dul i mbun idirbheartaíochta. Táim an-sásta leis an tiomantas a léirigh an Chomhairle Eorpach leanúint den tacaíocht leis an aistriú go daonlathas sa réigiún sin, " a dúirt sé.

Léigh óráid iomlán an Uachtaráin Englishfrançais

Físeán den óráid English

Léigh Conclúidí na Comhairle Eorpaí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links