Navigointipolku

Sopu EU:n budjetista vuosille 2014–2020 - 11/02/2013

Justus Lipsius -rakennus Brysselissä – Eurooppa-neuvoston kokouksen pitopaikka © EU

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mielestä 8.2. saavutettu budjettiratkaisu ei ole täydellinen, mutta tarjoaa hyvän perustan jatkoneuvotteluille Euroopan parlamentin kanssa.

Barroso painotti, että yksi tärkeä edellytys sopimuksen toimivuudelle on mahdollisimman suuri joustavuus. Vain näin voidaan mukautua toimintaympäristön kehitykseen ja muutoksiin, esimerkiksi siirtämällä varoja yhdeltä vuodelta toiselle.

Hän totesi EU-maiden johtajien sopimien budjettivarojen alittavan komission tarpeellisiksi katsomat määrät. Siitä huolimatta perjantaina sovittu budjetti voi hänen mukaansa toimia tärkeänä kasvun ja työllisyyden vauhdittajana.

Barroso korosti uuden monivuotisen budjetin monia hyviä puolia, joita ovat mm. seuraavat:

1. Komission alkuperäisen budjettiehdotuksen perusrakenne ja sen eräät innovatiiviset välineet on säilytetty budjettisopimuksessa. Näihin kuuluu mm. Verkkojen Eurooppa -väline Englishfrançais , josta tuetaan investointeja Euroopan liikenne-, energia- ja digitaaliverkkoihin. Näin EU:n budjetilla voidaan edistää yleiseurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

2. Budjetista investoidaan aiempaa enemmän myös kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeisiin EU-ohjelmiin, kuten tutkimusta ja innovointia tukevaan Horisontti 2020 -ohjelmaan English , opiskelijavaihtoihin ja ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen tarkoitettuun Yhteinen Erasmus -ohjelmaan DeutschEnglishfrançais ja pk-yrityksiä tukevaan COSME-ohjelmaan DeutschEnglishfrançais .

3. Budjettiin sisältyy tärkeitä kohtia, joissa on otettu huomioon tämänhetkiset huomattavat yhteiskunnalliset haasteet. Tällainen on etenkin uusi nuorisotyöllisyysaloite, joka merkitsee EU:n sitoutumista tärkeimpään haasteeseen eli nuorten työllisyyden parantamiseen. Myös EU:n vähävaraisimmille suunnattu apuohjelma Englishfrançais säilyi sovintoratkaisussa, samoin kuin EU:n sitoutuminen kehitys- ja humanitaariseen apuun.

Toinen Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsitelty asia oli kauppa. Barroso oli tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joissa tuetaan komission kunnianhimoisia kauppatavoitteita. Hänen mukaansa EU:n on edettävä vapaakauppasopimusten tekemisessä, sillä kaupan vapautuminen voisi kasvattaa BKT:tä vähintään 2 prosenttia. Komissio aikookin vauhdittaa toimia EU:n ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen avaamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Barroso sanoi toivovansa, että korkean tason työryhmä esittää piakkoin komissiolle ja presidentti Barack Obamalle suosituksen EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta.

Barroso toisti, että komissio pitää eteläisen Välimeren alueen kumppanimaille (nk. arabikevään maat) annettujen sitoumusten täyttämistä edelleen ensisijaisena. Hän oli tyytyväinen Eurooppa-neuvoston ilmaisemaan tukeen alueen demokratiaan siirtymiselle.

Barroson puhe kokonaisuudessaan Englishfrançais

Video lehdistötilaisuudesta English

Eurooppa-neuvoston päätelmät English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä