Navigatsioonitee

Saavutati ELi eelarvekokkulepe ajavahemikuks 2014–2020 - 11/02/2013

Justus Lipsiuse hoone Brüsselis (Belgia), kus toimuvad ELi juhtide tippkohtumised. © EU

Riigipeade ja valitsusjuhtide kokkulepet võiks hinnata järgmiselt: tegemist ei ole parima kokkuleppega, kuid see annab aluse läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso rõhutas, et üks oluline tingimus kokkuleppe toimimiseks on maksimaalne paindlikkus, mis võimaldab kohaneda muutuste või arengutega ning tõsta kulusid eelarveaastate vahel ümber.

Barroso sõnul saab sõlmitud kokkulepe olla oluline majanduskasvu ja töökohtade loomise katalüsaator vaatamata sellele, et riigipeade ja valitsusjuhtide kokkulepitud summad on väiksemad, kui komisjon oleks soovinud.

President tõi esile uue mitmeaastase eelarve mitmed positiivsed elemendid:

1. Komisjoni ettepanekute põhistruktuur ja mõned innovaatilised vahendid on säilinud, sealhulgas ka Euroopa ühendamise rahastu Englishfrançais , mis tagab investeeringud transpordi, energeetika ning digitaalarengu tegevuskava jaoks. See muudab ELi eelarve konkurentsivõimet ja majanduskasvu suurendavaks üleeuroopaliseks vahendiks.

2. Varasemast rohkem suunatakse investeeringuid Euroopa programmidesse, mis on olulised majanduskasvu ja töökohtade loomise toetamiseks – näiteks Horisont 2020 English (teadusuuringud ja innovatsioon), Erasmus kõigile DeutschEnglishfrançais (üliõpilasvahetus ja koolitus välismaal), ning COSME DeutschEnglishfrançais (ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm).

3. Praeguste peamiste sotsiaalsete probleemidega tegelemiseks on lisatud olulised elemendid, nagu uus noorte tööhõive algatus. See on ELi tasandi tegevus, mis on suunatud tänasele olulisimale poliitilisele väljakutsele, s.o noortele töökohtade loomisele. Samuti on säilitatud abiprogramm enim puudustkannatavate Englishfrançais isikute jaoks Euroopas, ning Euroopa kohustus anda arengu- ja humanitaarabi.

Seoses Euroopa Ülemkogu raames arutatud kaubandusteemaga väljendas president Barroso heameelt selle üle, et Euroopa Ülemkogu võttis vastu järeldused, millega toetatakse komisjoni ambitsioonikat kaubanduskava. „Peame vabakaubanduslepingutega edasi liikuma, kuna parem juurdepääs suurendaks SKPd vähemalt 2%... Komisjon teeb tööd, et kasutada ära integreeritud transatlantilise vabakaubanduslepingu kogu potentsiaal. Loodan, et varsti esitab kõrgetasemeline töörühm meile ja president Obamale soovituse alustada transatlantilise kaubanduslepingu läbirääkimisi.”

Lõpuks kordas president Barroso, et ELi võetud kohustuste täitmine Vahemere lõunapiirkonnas asuvate partnerite (nn Araabia kevade riigid) suhtes on jätkuvalt ülioluline. „Vajadus tegutseda on suurem kui kunagi varem. Olen rahul Euroopa Ülemkogu otsusekindlusega toetada jätkuvalt piirkonna üleminekut demokraatiale,” sõnas Barroso.

Lugege presidendi kogu kõne Englishfrançais

Vaadake kõne videot English

Lugege Euroopa Ülemkogu järeldusi English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad