Sti

Enighed om EU's flerårige budget 2014-2020 - 11/02/2013

Justus Lipsius-bygningen, hvor EU's ledere holder deres topmøder i Bruxelles. © EU

En objektiv vurdering af aftalen mellem stats- og regeringscheferne er nok, at aftalen ikke er perfekt, men dog et udgangspunkt for forhandlinger med EU-Parlamentet

Formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, understregede, at hvis aftalen skal fungere, er det afgørende med størst mulig fleksibilitet, så vi kan tilpasse os forandringer og udviklinger, f.eks. ved at flytte midler fra ét år til et andet.

Han udtalte, at stats- og regeringscheferne ganske vist er blevet enige om et budget, der ligger under, hvad Kommissionen vurderer som ønskeligt, men "den aftale, der er indgået i nat, kan stadig være en vigtig katalysator for vækst og beskæftigelse."

Formanden fremhævede flere positive elementer i det nye flerårige budget:

1. Den grundlæggende struktur i Kommissionens forslag og nogle innovative instrumenter er bevaret, bl.a. faciliteten Connecting Europe Englishfrançais , som sørger for investeringer i transport, energi og den digitale dagsorden. Det gør EU's budget til et redskab for konkurrenceevne og vækst med en fælleseuropæisk logik.

2. Større investeringer end hidtil vil være til fordel for europæiske programmer, der støtter vækst- og jobskabelse – f.eks. Horisont 2020 English til forskning og innovation, Erasmus for alle DeutschEnglishfrançais til studenterudveksling og uddannelse i udlandet og COSME DeutschEnglishfrançais til små og mellemstore virksomheder

3. For at takle de store nuværende sociale udfordringer er der medtaget vigtige elementer, især et nyt initiativ for ungdomsbeskæftigelse – en forpligtelse til at handle på EU-plan for at løse et altoverskyggende aktuelt problem: at få unge tilbage i arbejde. Støtteprogrammet for de fattigste Englishfrançais i Europa er også bevaret, og det samme gælder for EU's tilsagn om udviklingshjælp og humanitær bistand.

José Manuel Barroso udtrykte begejstring for, at topmødet vedtog slagkraftige konklusioner, der støttede Kommissionens ambitiøse planer på handelsområdet. "Vi bliver nødt til at komme videre med frihandelsaftalerne, for bedre markedsadgang vil få bnp til at stige med mindst 2 % ... Kommissionen vil arbejde på at udnytte det fulde potentiale i en integreret transatlantisk frihandelsaftale. Jeg håber, at arbejdsgruppen på højt niveau vil forelægge os og den amerikanske præsident en henstilling om at starte forhandlingerne om en transatlantisk handelsaftale."

Endelig gentog Kommissionens formand, at det fortsat er en vigtig prioritet, at EU hjælper partnerlandene i det sydlige Middelhavsområde (de lande, der deltog i det "arabiske forår"). "Det er vigtigere end nogensinde før, at vi er med. Jeg er glad for, at topmødet var opsat på, at vi fortsat skal støtte overgangen til demokrati i regionen," udtalte han.

Læs hele José Manuel Barrosos tale Englishfrançais

Se talen English

Læs konklusionerne fra topmødet English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links