Cesta

Dosažení shody na podobě víceletého rozpočtu EU na období 2014–2020 - 11/02/2013

Budova Justus Lipsius v Bruselu, v níž se konají vrcholné schůzky Evropské unie. © EU

Podoba víceletého rozpočtu, na které se shodli vedoucí představitelé vlád členských zemí, se sice může jevit jako ne zcela dokonalá, nicméně představuje základ pro jednání s Evropským parlamentem.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zdůraznil, že jednou z nezbytných podmínek pro fungování dohody o víceletém rozpočtu je jeho maximální flexibilita, díky níž bude možné podobu rozpočtu přizpůsobit měnící se situaci (např. převodem výdajů do následujícího roku).

Barroso uvedl, že ačkoli je výše zdrojů na některé oblasti podle dosažené dohody nižší, než by Komise považovala za ideální, „...podařilo se dnes dosáhnout dohody, která může být i v této podobě důležitým hnacím motorem pro růst i vznik pracovních míst.“

Předseda Komise zdůraznil několik pozitivních aspektů nového víceletého rozpočtu EU:

1. Podařilo se zachovat základní strukturu návrhu předloženého Komisí i některé inovativní nástroje, včetně nástroje pro propojení Evropy Englishfrançais , v jehož rámci se poskytují finanční prostředky na dopravu, energetiku a digitální agendu. Díky tomu může rozpočet Unie fungovat jako celoevropský nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu.

2. Vyšší investice půjdou do evropských programů, jež jsou pro stimulaci růstu a vytváření pracovních míst naprosto nezbytné. Jde například o Horizont 2020 English – rámcový program pro výzkum a inovace, Erasmus pro všechny DeutschEnglishfrançais – program studijních výměnných pobytů a odborné přípravy v zahraničí, a program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků COSME DeutschEnglishfrançais .

3. V rozpočtu jsou zahrnuty důležité iniciativy, jež se snaží řešit současné nejpalčivější společenské problémy, a to především nová iniciativa zaměřená na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, což je závazek přijatý na evropské úrovni. Rozpočet rovněž i nadále počítá s programem na pomoc nejchudším skupinám obyvatel Englishfrançais v Unii a se závazkem EU nadále poskytovat rozvojovou a humanitární pomoc.

Dalším bodem summitu byla obchodní agenda. Předseda Evropské komise Barroso v této souvislosti uvedl, že je spokojen s tím, že Evropská rada přijala závěry v souladu s ambiciózním návrhem Komise. „Musíme pokročit ve vyjednávání dohod o volném obchodu, jelikož díky lepšímu přístupu na ostatní trhy bychom mohli zvýšit HDP nejméně o 2 % ... Komise se vynasnaží plně realizovat potenciál integrované transatlantické dohody o volném obchodu. Doufám, že pracovní skupina na vysoké úrovni bude moci již brzy předložit nám i prezidentu Spojených států Baracku Obamovi doporučení týkající se zahájení jednání o uvedené smlouvě.“

Předseda Barroso v neposlední řadě připomenul, že prioritou zůstávají i závazky, které EU dala svým partnerům v zemích severní Afriky (země „arabského jara“). „Důvody k naší pomoci jsou dnes ještě relevantnější. Jsem rád, že se Evropská rada rozhodla přechod k demokracii v zemích tohoto regionu nadále podporovat.“

Plné znění projevu předsedy Evropské komise Englishfrançais

Videonahrávka projevu English

Závěry Evropské rady English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy