Навигационна пътека

Споразумение за многогодишния бюджет на ЕС за 2014 – 2020 г. - 11/02/2013

Сградата Justus Lipsius, където лидерите на ЕС провеждат заседанията си в Брюксел, Белгия © ЕС

Безпристрастна оценка на споразумението между държавните и правителствените ръководители ще покаже, че то не е без недостатъци, но дава основа за преговори с Европейския парламент.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу подчерта, че едно от съществените условия за изпълнението на това споразумение е наличието на възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи адаптирането към промени, например чрез прехвърляне на средства от една година в друга.

Той заяви, че въпреки че размерът на бюджета, договорен от държавните и правителствените ръководители е под това, което Комисията счита за необходимо...„споразумението, постигнато тази вечер, може да е важен катализатор за растеж и заетост.“

Председателят посочи няколко положителни елемента на новия многогодишен бюджет:

1. Запазването на основната структура на предложението на Комисията и някои новаторски инструменти, включително Механизма за свързване на Европа Englishfrançais , чрез който се осигуряват инвестиции в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии. Това прави бюджета на ЕС средство за конкурентоспособност и растеж в европейски мащаб.

2. По-значителните инвестиции от преди в европейски програми от съществено значение за подкрепа на растежа и създаването на работни места – например Хоризонт 2020 English за научни изследвания и иновации, Еразъм за всички DeutschEnglishfrançais за студентски обмен и обучение в чужбина и COSME за малките и средните предприятия DeutschEnglishfrançais .

3. Включването на елементи, чиято цел е преодоляване на големите социални предизвикателства в момента, особено новата инициатива за младежка заетост. Тя представлява ангажимент за действия на равнище ЕС във връзка с днешното основно политическо предизвикателство – връщане на младите хора на работа. Програмата за подпомагане на най-нуждаещите се Englishfrançais хора в Европа също бе запазена, както и европейските ангажименти по отношение на помощта за развитие и хуманитарната помощ.

По друга точка от дневния ред на заседанието на Европейския съвет – търговията – председателят Барозу заяви, че е доволен от приетите категорични заключения, с които Европейският съвет подкрепя амбициозната търговска програма на Комисията. „Трябва да продължим със сключването на споразумения за свободна търговия, тъй като по-добрият достъп до пазари ще доведе до нарастване на БВП с най-малко 2 %... Комисията ще работи за реализирането на пълния потенциал на едно цялостно трансатлантическо споразумение за свободна търговия. Надявам се много скоро групата на високо равнище да представи на нас и на президента Обама препоръка за започване на преговори за трансатлантическо търговско споразумение.“

Накрая, председателят Барозу повтори, че изпълнението на ангажиментите на ЕС към неговите партньори в Южното Средиземноморие (страните, участвали в Арабската пролет) продължава да е основен приоритет. „Необходимостта от подкрепа остава по-силна от всякога. Доволен съм от решителността на Европейския съвет да продължава да подкрепя прехода към демокрация в региона“, заяви той.

Прочетете цялата реч на председателя Englishfrançais

Вижте видеозапис на речта English

Прочетете заключенията на Европейския съвет English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки