Kruimelpad

Commissie dringt aan op akkoord over EU-begroting - 07/02/2013

Stapel euromunten © iStockphoto

Terwijl de Europese staatshoofden en regeringsleiders hun besprekingen over de EU-begroting hervatten, wijst de voorzitter van de Europese Commissie erop dat EU de slachtoffers van de crisis moet helpen.

Commissievoorzitter Barroso wees er op 6 februari in een toespraak tot leden van het Europees Parlement op dat EU-landen hun arbeiders soms in de kou moeten laten staan als een fabriek wordt gesloten of zelfs niet kunnen zorgen voor hun armste burgers.

Aan de vooravond van een belangrijke begrotingstop, drong Barroso er bij de Europese leiders op aan de begroting te gebruiken om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Momenteel hebben 5,7 miljoen jongeren in de EU geen baan.

Barroso wil een goed evenwicht tussen ambitie en realisme, en wil al het mogelijke doen om de ambitie van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te bewaren in het uiteindelijke akkoord. Dat zou hoe dan ook flexibel moeten zijn, zodat onbestede middelen naar het volgende jaar of een ander beleidsgebied kunnen worden overgeheveld.

Barroso vroeg ook een tussentijdse herziening en eventuele bijstelling van de begroting.

Hij beloofde zich ook te zullen inzetten voor voldoende middelen voor EU-programma's die Europa uit de huidige economische crisis kunnen halen, onder meer door steun voor onderzoek English , digitale en vervoersnetwerken Englishfrançais , concurrerende kleine bedrijven DeutschEnglishfrançais en studentenuitwisseling DeutschEnglishfrançais . Volgens Barroso kan Europa dankzij EU-steun op deze gebieden een van de meest concurrerende gebieden ter wereld blijven.

Vele Europeanen kampen in deze tijd met financiële problemen. Daarom is het belangrijk de zwaksten te blijven helpen met programma's, zoals:

  • het initiatief Kansen voor jongeren, dat jonge werklozen helpt een diploma te halen en ervaring op te doen
  • het fonds voor hulp aan de minstbedeelden Englishfrançais , dat voedsel, kleding en andere levensnoodzakelijke goederen verstrekt aan de armste Europeanen

De EU-begroting is ook van levensbelang voor velen buiten Europa. Daaruit wordt ook ontwikkelingssteun en humanitaire hulp betaald die de EU bovendien invloed in de rest van de wereld geeft.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links