Cosán nascleanúna

Teastaíonn comhaontú ar bhuiséad an AE ón gCoimisiún - 07/02/2013

Carn de bhoinn euro © iStockphoto

Tráth a bhfuil ceannairí na hEorpa ag teacht le chéile le tabhairt faoin bplé arís ar bhuiséad an AE, leag Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh béim ar thábhacht an bhuiséid le tacaíocht a thabhairt do na daoine is measa atá thíos leis sa ghéarchéim eacnamaíoch.

Le linn a óráide an 6 Feabhra os comhair Fheisirí na Parlaiminte, rinne an tUachtarán José Manuel Barroso tagairt do chásanna éagsúla nuair nach raibh Ballstáit áirithe san AE in ann tacaíocht a thabhairt d'oibrithe a dtíre agus monarcha déantúsaíochta á hathlonnú aisti ná in ann aire cheart a thabhairt do na saoránaigh is boichte ina sochaí.

D'áitigh an tUachtarán Barroso ar na Feisirí, inniu an lá roimh mhórchruinniú cheannairí na hEorpa faoin mbuiséad, gan deis ar bith a chailleadh le leas a bhaint as an mbuiséad chun an dífhostaíocht i measc na n-óg a chomhrac – tá 5.7 milliún duine óg san AE faoi láthair as obair.

D'iarr an tUasal Barroso ar na ceannairí an coimheá ceart a aimsiú idir an rud uaillmhianach agus an rud réalaíoch agus gheall sé go ndéanfadh sé a sheacht ndícheall gan ligean don sprioc uaillmhianach a bhí i dtogra an Choimisiúin dul ar gcúl. D'iarr sé freisin go mbeadh comhaontú solúbtha ann. Chinnteodh an réiteach sin go bhféadfaí cistí nár caitheadh fós a bhogadh ar aghaidh ó bhliain go bliain, nó ó réimse beartais amháin go réimse eile beartais.

D'iarr an tUachtarán freisin go ndéanfaí athbhreithniú meántréimhseach ar an mbuiséad, agus go bhféadfaí coigeartú a dhéanamh ar leithdháileadh an airgid dá mba ghá sin.

Gheall sé go dtroidfeadh sé go láidir le go mbeadh a dhóthain maoinithe ann do chláir thábhachtacha AE a ceapadh leis an Eoraip a thabhairt slán as an ngéarchéim eacnamaíoch. I measc na gclár sin tá cláir trína dtugtar maoiniú do thaighde English , líonraí digiteacha agus iompair Englishfrançais , gnólachtaí beaga iomaíocha DeutschEnglishfrançais agus do mhalartuithe idir mhic léinn DeutschEnglishfrançais . Cuideoidh cistí an AE leis an Eoraip bheith ar cheann de na réigiúin is iomaíche ar domhan i gcónaí, a deir an tUasal Barroso.

Tráth a bhfuil a lán daoine ag streachailt ó thaobh airgid de, is tábhachtach coinneáil leis na tionscnaimh sin a thugann tacaíocht do na daoine is leochailí, mar shampla:

  • An clár um chabhair do na daoine is díothaí Englishfrançais trína dtugtar bia, éadaí agus earraí eile tábhachtacha do na daoine is boichte san Eoraip.

Is cúnamh ríthábhachtach é buiséad an AE do dhaoine lasmuigh den Eoraip freisin. Trí na cistí is féidir cabhair luachmhar forbartha agus daonnúil a chur ar fáil – agus cinneann na cistí an tionchar a bhíonn ag an AE in a lán áiteanna ar domhan.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links