Navigointipolku

Komissio kehottaa sopuun EU:n budjetista - 07/02/2013

Eurokolikoita pinoissa © iStockphoto

EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet uudemman kerran Brysseliin etsimään sopua EU:n vuosien 2014–2020 budjetista. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso painotti kokouksen alla EU:n roolia talouskriisistä pahimmin kärsivien tukijana.

Barroso osallistui budjetista Euroopan parlamentissa 6.2. järjestettyyn keskusteluun. Hän mainitsi esimerkkejä EU-maista, joilla ei ole mahdollisuuksia tukea työntekijöitä tuotantolaitosten siirron yhteydessä tai jotka eivät pysty huolehtimaan köyhimmistä kansalaisistaan.

EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet sopimaan tärkeimpien kasvua ja työllisyyttä tukevien toimien monivuotisesta rahoituksesta. Barroson mukaan heidän olisi hyödynnettävä mahdollisuudet käyttää EU:n budjettia erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Tällä hetkellä EU:ssa on 5,7 miljoonaa nuorta työtöntä.

Barroso lupasi puolustaa komission alkuperäisen ehdotuksen tavoitteita ja kehotti EU-maiden johtajia löytämään tasapainon kunnianhimoisten ja realististen budjettitavoitteiden välillä. Hän toivoi myös, että sopu monivuotisesta EU-budjetista olisi riittävän joustava. Tämä mahdollistaisi käyttämättömien varojen siirtämisen seuraavalle vuodelle tai yhdeltä politiikan alalta toiselle.

Komission puheenjohtaja esitti myös, että EU:n budjetin väliarviointi olisi vastedes mahdollinen. Näin budjettimäärärahojen kohdentamista voitaisiin tarvittaessa tarkistaa.

Barroso lupasi tekevänsä parhaansa varmistaakseen riittävän rahoituksen EU-ohjelmille, joiden tavoitteena on auttaa EU:ta toipumaan nykyisestä talouskriisistä. Näihin kuuluu mm. seuraavien alojen rahoitus: tutkimus English , digitaaliset ja liikenneverkot Englishfrançais , pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen DeutschEnglishfrançais ja opiskelijavaihdot DeutschEnglishfrançais . Barroson mukaan näiden alojen rahoitus auttaa Eurooppaa säilyttämään asemansa yhtenä maailman kilpailukykyisimmistä alueista.

Eurooppalaiset elävät taloudellisesti vaikeita aikoja. Onkin tärkeää, että EU voi jatkaa hankkeita, joilla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia. Näitä ovat mm.

  • Euroopan globalisaatiorahasto, josta rahoitetaan koulutusmahdollisuuksia ja tarjotaan uusia taitoja sellaisille työntekijöille, jotka ovat globalisaation seurauksena menettäneet työpaikkansa
  • EU:n vähävaraisimmille suunnattu apuohjelma Englishfrançais , josta tarjotaan elintarvikkeita, vaatteita ja muita perustarvikkeita kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevalle väestölle.

EU:n budjetista autetaan myös EU:n ulkopuolisten maiden asukkaita. EU-rahoitus mahdollistaa arvokkaan kehitys- ja humanitaarisen avun, joka myös määrittää EU:n asemaa muualla maailmassa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä