Navigatsioonitee

Komisjon ärgitab liikmesriike ELi eelarves kokkuleppele jõudma - 07/02/2013

Euromündid © iStockphoto

Samal ajal kui liikmesriikide juhid asuvad taas arutama ELi eelarvet, rõhutab Euroopa Komisjoni president ELi tähtsust majanduskriisi tõttu kõige enam kannatanute abistamisel.

Oma 6. veebruari pöördumises Euroopa Parlamendi poole viitas president José Manuel Barroso olukorrale, kus mitmed ELi liikmesriigid ei ole võimelised toetama ümberpaiknevate tehaste töötajaid ning hoolitsema oma vaeseimate kodanike eest.

ELi liikmesriikide juhtide kohtumise eelõhtul kutsus president Barroso neid üles haarama kinni võimalusest kasutada ELi eelarvet noorte tööpuudusega võitlemiseks. ELis on praegu 5,7 miljonit noort, kellel ei ole töökohta.

Komisjoni presidendi arvates peavad ELi juhid leidma õige tasakaalu soovide ja reaalsuse vahel ning ta lubas teha omalt poolt kõik selleks, et need soovid komisjoni algses ettepanekus võimalikult hästi kajastuksid. Samuti leidis ta, et igasugune kokkulepe peaks olema paindlik, et võimaldada kasutamata jäänud vahendite ülekandmist järgmisesse aastasse või ühest poliitikavaldkonnast teise.

President Barroso mainis ka vajadust teha eelarve vahekokkuvõtteid, et erinevatele valkondadele ette nähtud eraldisi vajadusel kohandada.

Ta lubas võidelda selle eest, et tagada piisavad vahendid peamistele ELi programmidele, mille eesmärk on aidata Euroopal praegusest majanduskriisist väljuda. Nende hulka kuuluvad eelkõige teadusuuringuid English , digitaal- ja transpordivõrke Englishfrançais , konkurentsivõimelisi väikeettevõtjaid DeutschEnglishfrançais ja üliõpilasvahetust DeutschEnglishfrançais rahastavad programmid. Barroso sõnul aitavad nendesse valdkondadesse suunatud vahendid Euroopal püsida ühe konkurentsivõimelisema piirkonnana maailmas.

Praeguses olukorras, kus paljudel on majanduslikult raske, on ka oluline jätkata selliseid algatusi, mis toetavad ühiskonna kõige haavatavamat osa, nagu

  • abi enim puudustkannatavatele isikutele Englishfrançais , et hankida toitu, rõivaid ja muid eluliselt vajalikke tooteid Euroopa kõige vaesematele.

ELi eelarve on aga ka päästerõngaks paljudele inimestele väljaspool Euroopat. ELi rahastamine tagab väärtusliku arengu- ja humanitaarabi, kuid määrab ka ELi mõju mujal maailmas.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad