Navigačný riadok

Írsko za kormidlom EÚ - 01/01/2013

Logo írskeho predsedníctva

Prioritami Írska na nasledujúcich 6 mesiacov sú hospodárska stabilita, rast a zamestnanosť. Írsko preberá predsedníctvo EÚ od Cypru.

Ide o siedme predsedníctvo Írska a zhodou okolností si v rovnakom čase pripomenieme 40. výročie vstupu tejto krajiny do EÚ.

Šesťmesačné predsedníctvo ponúka Írsku príležitosť dostať do popredia záležitosti, ktoré považuje za osobitne dôležité. V jeho prípade sú to hospodárska stabilita, pracovné miesta a rast.

Pracovné miesta a rast

Írsko bude presadzovať Pakt pre rast a zamestnanosť. Ide o balík opatrení zameraných na fiškálnu konsolidáciu, podporu poskytovania úverov, zníženie nezamestnanosti, medzinárodný obchod a ďalšie oblasti s možným pozitívnym dosahom na tvorbu pracovných miest a rastu.

Medzi ďalšie priority patria nové pravidlá

  • o uznávaní odborných kvalifikácií v iných krajinách EÚ;
  • pre modernizáciu verejného obstarávania;
  • na sprehľadnenie práv pracovníkov vyslaných do iných krajín EÚ.

Írsko sa vynasnaží dokončiť rokovania o viacročnom rámci fondov EÚ určených na podporu inovácie a výskumu známeho ako rámcový program Horizont 2020 English . Jeho prioritou bude najmä rozvoj nanotechnológií, fotoniky, pokročilej výroby, využívania hostiteľských služieb na internete (cloud computing) a vysokorýchlostných IT technológií.

Hospodárstvo

V rámci úsilia o obnovenie dôvery v európske hospodárstvo Írsko zabezpečí, aby sa nový systém hospodárskej a rozpočtovej koordinácie EÚ zameral aj na otázky odmeňovania, indexácie platov, reformy trhu práce, dôchodky, vzdelávanie a chudobu.

Rozpočet EÚ

Keďže sa lídri EÚ na novembrovom samite nedohodli na rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020, nové stretnutie zorganizuje už írske predsedníctvo. Po dosiahnutí dohody o celkových číslach sa Írsko zameria na rozdelenie rozpočtových príjmov medzi jednotlivé oblasti politiky.

Medzi írske priority patria reforma spoločnej poľnohospodárskej DeutschEnglishfrançais a rybárskej politiky, výdavky na výskum a inovácie, financovanie chudobnejších regiónov EÚ a Nástroj na prepojenie Európy English, ktorý prispeje k tvorbe rastu a pracovných miest zlepšením európskej infraštruktúry.

Okrem iniciatív na podporu rastu a zamestnanosti Írsko takisto bude klásť dôraz na životné prostredie, dopravu, vstup nových krajín do EÚ, spravodlivosť a podporu rozvoja.

1. júla Írsko odovzdá predsedníctvo Litve, ktorá EÚ povedie do konca roku 2013.

Viac o írskom predsedníctve EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy