Ścieżka nawigacji

Irlandia u sterów UE - 01/01/2013

Logo prezydencji irlandzkiej

Stabilność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie to priorytety Irlandii, która przez kolejne pół roku będzie przewodniczyć UE.

Irlandia, która w tym roku obchodzi czterdziestolecie swojego przystąpienia do UE, już po raz siódmy stanie na czele Unii.

Podczas trwającego przez jedno półrocze przewodnictwa w UE Irlandia skoncentruje się na kwestiach priorytetowych, jakimi są stabilność i wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy.

Zatrudnienie i rozwój gospodarczy

Irlandia będzie kontynuować realizację paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – pakietu środków dotyczących konsolidacji budżetowej, kredytowania, bezrobocia, handlu międzynarodowego i innych obszarów, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Inne priorytety obejmują wprowadzenie nowych przepisów w sprawie:

  • uznawania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE
  • modernizacji procedur zamówień publicznych
  • praw pracowników oddelegowanych za granicę w obrębie UE.

W celu stymulowania innowacji i badań naukowych Irlandia będzie dążyła do zakończenia negocjacji w sprawie kolejnej rundy finansowania, czyli programu Horyzont 2020 English . Szczególne wsparcie otrzymają nanotechnologie, fotonika, zaawansowane technologie produkcyjne, przetwarzanie w chmurze (ang. „cloud computing”) i systemy obliczeniowe wysokiej wydajności.

Gospodarka

W celu przywrócenia zaufania do gospodarki europejskiej, Irlandia dopilnuje, aby nowy unijny system koordynacji gospodarczej i budżetowej koncentrował się na najważniejszych kwestiach, takich jak płace, indeksacja płac, reformy rynku pracy, emerytury, edukacja i walka z ubóstwem.

Budżet UE

Ponieważ unijnym liderom nie udało się w listopadzie osiągnąć porozumienia co do budżetu UE na lata 2014−2020, kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się podczas prezydencji irlandzkiej. Kiedy już zostaną ustalone ogólne liczby, Irlandia opracuje podział budżetu pomiędzy poszczególne obszary działalności.

Priorytety Irlandii w tej dziedzinie to reforma wspólnej polityki rolnej i polityki rybołówstwa, wydatki na badania naukowe i innowacje, środki dla biedniejszych regionów UE oraz instrument „Łącząc Europę”, który poprzez poprawę infrastruktury zapewni Europie wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Oprócz inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarze zainteresowania prezydencji znajdą się również ochrona środowiska, transport, nowe kraje przystępujące do UE, sprawiedliwość i wsparcie na rzecz rozwoju.

W dniu 1 lipca 2013 r. przewodnictwo w UE przejmie Litwa, która będzie sprawować je do końca roku.

Irlandzka prezydencja UE − więcej informacji English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki