Kruimelpad

Ierland aan het roer - 01/01/2013

Logo van het Ierse voorzitterschap

Economische stabiliteit, groei en banen zijn de prioriteiten voor de komende 6 maanden als Ierland EU-voorzitter is.

Dit is de zevende keer dat Ierland aan het roer staat, en het valt toevallig samen met het 40-jarig EU-lidmaatschap van Ierland.

Dit voorzitterschap van een half jaar geeft Ierland de kans om bepaalde onderwerpen hoog op de agenda te zetten, in dit geval economische stabiliteit, banen en groei.

Banen en groei

Ierland gaat druk zetten achter het Pact voor groei en banen: een pakket maatregelen gericht op begrotingsconsolidatie, leningen, werkloosheid, internationale handel en andere terreinen waarbinnen meer groei en werkgelegenheid bereikt kunnen worden.

Andere prioriteiten betekenen ook andere regels

  • voor de erkenning van diploma's in andere EU-landen
  • modernisering van openbare aanbestedingen
  • meer duidelijkheid over de rechten van werknemers die naar een ander EU-land worden uitgezonden

Om innovatie en onderzoek te stimuleren zal Ierland proberen de onderhandelingen over de financiering hiervan (het Horizon 2020-programma English ) af te ronden en in het bijzonder nanotechnologie, fotonica, geavanceerde fabricage, cloud computing en supercomputers bevorderen.

Economie

Om het vertrouwen in de Europese economie te herstellen, gaat Ierland ervoor zorgen dat fundamentele zaken zoals lonen, loonindexatie, arbeidsmarkthervormingen, pensioenen, onderwijs en armoedebestrijding centraal staan in het nieuwe EU-stelsel voor economische en budgettaire coördinatie.

EU-begroting

De EU-leiders konden het in november niet eens worden over de EU-begroting voor 2014-2020. Daarom wordt er onder het Ierse voorzitterschap een nieuwe poging gewaagd. Als er overeenstemming is over de globale cijfers, gaat Ierland zich richten op de verdeling van het geld over de beleidsterreinen.

De Ierse prioriteiten hierbij zijn de hervorming van het landbouwbeleid DeutschEnglishfrançais en het visserijbeleid, uitgaven voor onderzoek en innovatie, geld voor armere EU-regio's en de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen English.

Naast de initiatieven om groei en werkgelegenheid te stimuleren, gaat Ierland ook speciale aandacht besteden aan milieu, vervoer, nieuwe landen die willen toetreden tot de EU, justitie en steun voor ontwikkeling.

Op 1 juli geeft Ierland de voorzittershamer door aan Litouwen, dat dan EU-voorzitter zal zijn tot eind 2013.

Meer over het Ierse EU-voorzitterschap English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links