Navigācijas ceļš

Pie stūres Īrija - 01/01/2013

Īrijas prezidentūras logo

Ekonomikas stabilitāte, izaugsme un nodarbinātība būs Īrijas prioritātes, uz nākamajiem sešiem mēnešiem no Kipras pārņemot ES prezidentvalsts pienākumus.

Īrija pie ES stūres stājas jau septīto reizi, un sagadījies, ka tas sakrīt ar 40. gadskārtu, kopš šī valsts iestājusies ES.

Pusgadu ilgās prezidentūras laikā Īrijai ir iespēja noteikt par prioritāriem jautājumus, ko tā uzskata par īpaši svarīgiem. Šoreiz prioritātes ir ekonomikas stabilitāte, nodarbinātība un izaugsme.

Darbvietas un izaugsme

Īrija centīsies īstenot Izaugsmes un nodarbinātības paktu, kurā paredzēti vairāki pasākumi, kā panākt fiskālo konsolidāciju un risināt problēmas, kas saistītas ar kreditēšanu, bezdarbu, starptautisko tirdzniecību. Paktā paredzēts rīkoties arī citās jomās, kas varētu stimulēt ekonomikas attīstību un jaunu darbvietu radīšanu.

Īrija par prioritāti arī uzskata jaunu noteikumu pieņemšanu šādās jomās:

  • profesionālās kvalifikācijas atzīšana citās ES dalībvalstīs;
  • publiskā iepirkuma modernizācija;
  • skaidrāki noteikumi par to, kādas ir darbam citās ES dalībvalstīs norīkotu personu tiesības.

Īrija rīkos sarunas par inovācijai un pētniecībai paredzētā ES finansējuma nākamo kārtu, kas pazīstama kā programma “Apvārsnis 2020” English . Šajā jomā jaunā prezidentvalsts īpaši atbalstīs nanotehnoloģiju, fotoniku, progresīvo rūpniecību, mākoņdatošanu un augstas veiktspējas skaitļošanu.

Ekonomika

Lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas ekonomikai, Īrija gādās par to, lai jaunajā ekonomikas politikas un budžeta koordinēšanas sistēmā bez ievērības nepaliktu tādi fundamentāli jautājumi kā algas, algu indeksācija, darba tirgus reformas, pensijas, izglītība un nabadzība.

ES budžets

Tā kā ES vadītājiem novembrī neizdevās vienoties par ES budžetu 2014.–2020. gadam, tiks sarīkota jauna sanāksme, kad jau būs sākusies Īrijas prezidentūra. Kolīdz būs panākta vienošanās par budžeta kopapjomu, Īrija pievērsīsies līdzekļu sadalījumam starp dažādām politikas jomām.

Šajā ziņā Īrijas prioritātes ir kopējās lauksaimniecības politikas reforma DeutschEnglishfrançais un zivsaimniecības politika, finansējums pētniecībai un inovācijai, nabadzīgu ES reģionu atbalstīšana un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments English, kas palīdzēs panākt izaugsmi un nodarbinātību, Eiropā uzlabojot infrastruktūru.

Papildus izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai Īrija īpaši pievērsīsies arī vides aizsardzībai, transporta nozarei un valstīm, kas gatavojas iestāties ES, tiesiskumam un attīstības atbalstīšanai.

1. jūlijā Īrija grožus nodos Lietuvai, kuras prezidentūra ilgs līdz 2013. gada beigām.

Sīkāk par Īrijas prezidentūru ES Padomē English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites