Navigatsioonitee

Iirimaa juhtrollis - 01/01/2013

Eesistujariigi Iirimaa logo

Võttes Küproselt üle eesistujakohustused, on järgmise kuue kuu jooksul Iirimaa prioriteetideks majanduslik stabiilsus, majanduskasv ja töökohtade loomine.

Iirimaa on eesistujaks juba 7. korda ning saatuse tahtel langeb see kokku Iirimaa ELiga ühinemise 40. aastapäevaga.

Kuuekuuline eesistumine annab Iirimaale võimaluse seada prioriteediks küsimusi, mis on asjaomase riigi arvates eriti olulised – antud juhul majanduslik stabiilsus, töökohad ja majanduskasv.

Töökohad ja majanduskasv

Iirimaa edendab majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevat meetmepaketti, mis hõlmab eelarve konsolideerimist, laenamist, töötust, rahvusvahelist kaubandust ja muid valdkondi, mis on seotud majanduskasvu ja töökohtade loomisega.

Muude prioriteetide hulgas on ka uued eeskirjad

  • kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta teistes ELi liikmesriikides;
  • riigihangete moderniseerimise kohta;
  • ELi piires lähetatud töötajate õiguste selgemaks muutmise kohta.

Innovatsiooni ja teadusuuringute ergutamiseks soovib Iirimaa viia lõpule läbirääkimised ELi rahastamise (Horisont 2020 - teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm English ) järgmise perioodi osas. Iirimaa hakkab edendama eelkõige nanotehnoloogia, fotoonika, aruka tootmise, pilvandmetöötluse ning kiire andmetöötluse valdkondi.

Majandus

Euroopa majanduse usaldusväärsuse taastamiseks peab Irimaa tagama, et ELi uus majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamise süsteem keskenduks sellistele põhiküsimustele nagu palgad, palkade indekseerimine, tööturureformid, pensionid, haridus ja vaesus.

ELi eelarve

Kuna ELi liikmesriikide juhid ei jõudnud kokkuleppele ELi eelarve osas ajavahemikuks 2014−2020, toimub uus kohtumine asjaomases küsimuses juba Iirimaa eesistumise ajal. Kui saavutatakse kokkulepe üldiste summade osas, saab Iirimaa keskenduda eelarve jaotamisele erinevate poliitikavaldkondade vahel.

Iirimaa prioriteetideks siinkohal on ühise põllumajanduspoliitika reformimine DeutschEnglishfrançais ja kalanduspoliitika, kulutused teadusuuringutele ja innovatsioonile, ELi vaesemate piirkondade rahastamine ning Euroopa ühendamise rahastu English, mille abil edendatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist ning parandatakse Euroopa infrastruktuuri.

Lisaks majanduskasvu ja töökohtade loomisele suunatud algatustele, keskendub Iirimaa ka keskkonnale, transpordile, ELiga ühinevatele uutele riikidele, õigusküsimustele ja arengule.

1. juulil annab Iirimaa eesistumise üle Leedule, kes on eesistujaks 2013. aasta lõpuni.

Lugege täiendavalt Iirimaa ELi eesistumise kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad