Cesta

Evropské unii bude předsedat Irsko - 01/01/2013

Logo irského předsednictví

Předsednictví v Radě EU přebírá nyní po Kypru Irsko. Jeho prioritami na příštích 6 měsíců budou hospodářská stabilita, růst a zaměstnanost.

Irsko bude záležitosti Unie řídit již posedmé. Shodou okolností je to v době, kdy slaví 40. výročí svého vstupu do EU.

Šestiměsíční předsednictví Irsku umožní, aby se zaměřilo na otázky, které považuje za prioritní – na hospodářskou stabilitu, růst a zaměstnanost.

Pracovní místa a hospodářský růst

Irsko bude prosazovat tzv. Pakt pro růst a zaměstnanost, což je balíček opatření týkajících se fiskální konsolidace, půjček, nezaměstnanosti, mezinárodního obchodu a dalších oblastí, jež mají potenciál vytvářet pracovní místa a hospodářský růst.

Mezi další priority patří nová pravidla týkající se

  • vzájemné uznávání odborných kvalifikací v zemích EU
  • modernizace veřejných zakázek
  • vyjasnění práv pracovníků vysílaných do zahraničí.

V rámci podpory inovací a výzkumu bude Irsko usilovat o uzavření jednání o příštím finančním období, známém jako program Horizont 2020 English , a bude podporovat zejména nanotechnologie, fotoniku, pokročilé výrobní technologie, „cloud computing“ a vysokorychlostní počítačové sítě.

Ekonomika

K obnovení důvěry v evropské hospodářství se bude Irsko snažit zajistit, aby se nový evropský systém pro ekonomickou a rozpočtovou koordinaci zaměřil na základní otázky, jako jsou mzdy, indexace mezd, reformy trhu práce, penze, vzdělávání a řešení problému chudoby.

Rozpočet EU

Během svého listopadového jednání se vedoucí představitelé zemí Unie na rozpočtu EU na období 2014–2020 nedohodli. Příští kolo se bude konat již během irského předsednictví. Jakmile se země dohodnou, zaměří se Irsko na to, jak bude rozpočet rozdělen mezi jednotlivé oblasti politiky.

Mezi irské priority zde patří reforma společné zemědělské politiky DeutschEnglishfrançais a rybářské politiky, výdaje na výzkum a inovace, financování chudších regionů EU a nástroj pro propojení Evropy English, který prostřednictvím zlepšení evropské infrastruktury povede k obnovení hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti.

Kromě iniciativ určených na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti bude Irsko rovněž klást důraz na životní prostředí, dopravu, nové země přistupující k EU, spravedlnost a rozvoj.

Dne 1. července předá Irsko štafetu Litvě, která bude předsednictví zastávat až do konce roku 2013.

Více o irském předsednictví EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy