Навигационна пътека

Ирландия поема председателството на ЕС - 01/01/2013

Лого на ирландското председателство

Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца. Страната поема председателството на ЕС от Кипър.

Ирландия застава начело на ЕС за седми път, което по случайност съвпада с 40-та годишнина от присъединяването на страната към Съюза.

Шестмесечното председателство дава възможност на Ирландия да определи особено важните според нея приоритети – това са икономическата стабилност, работните места и растежът.

Работни места и растеж

И по време на ирландското председателство Пактът за растеж и работни места ще запази важността си. Пактът представлява пакет от мерки, отнасящи се до фискалната консолидация, кредитирането, безработицата, международната търговия и други области с потенциал за генериране на растеж и заетост.

Сред другите приоритети са нови правила за:

  • признаването на професионални квалификации в други страни от ЕС;
  • осъвременяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • изясняването на правата на работниците, командировани в други страни от ЕС.

За да стимулира иновациите и научните изследвания, Ирландия ще се опита да постигне приключване на преговорите за следващия кръг на финансиране от ЕС, известно като програма „Хоризонт 2020 English “, като обърне специално внимание на нанотехнологиите, фотониката, авангардните технологии за производство, изчислителните облаци и високоскоростните изчисления.

Икономика

За да се възстанови доверието в европейската икономика, Ирландия ще положи усилия в новата система за икономическа и бюджетна координация на ЕС да се обръща внимание на фундаментални въпроси като заплати, индексиране на заплати, реформи на трудовия пазар, пенсии, образование и бедност.

Бюджет на ЕС

Тъй като през ноември лидерите на ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета на Съюза за 2014-2020 г., по време на ирландското председателство ще се проведе нова среща по този въпрос. След като бъде постигнато съгласие по общите цифри, Ирландия ще насочи вниманието си към разпределянето на бюджета между различните области на политиката.

Тук приоритети на Ирландия са реформата на Общата селскостопанска политика DeutschEnglishfrançais и Общата политика в областта на рибарството, разходите за научни изследвания и иновации, финансирането на по-бедните региони в ЕС и Механизмът за свързване на Европа English, чрез който ще се създадат растеж и работни места, като се подобри европейската инфраструктура.

Освен на инициативите, насърчаващи растежа и заетостта, Ирландия ще обърне внимание и на околната среда, транспорта, присъединяването на нови страни към ЕС, правосъдието и помощта за развиващите се страни.

На 1 юли председателството на ЕС ще бъде поето от Литва, която ще ръководи Съюза до края на 2013 г.

Още за ирландското председателство на ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки