Navigācijas ceļš

Izaugsme un nodarbinātība — ES prioritātes arī 2013. gadā - 24/12/2012

Komisijas galvenā ēka (“Berlaymont”), uz kuras redzams plakāts “Growing stronger together” © ES

Komisija izklāstījusi savus plānus 2013. gadam. Tajos galvenā prioritāte ir panākt, ka atsākas ES ekonomikas izaugsme un iedzīvotājiem atkal ir darbs.

2013. gadā un 2014. gada pirmajā pusē Komisija nāks klajā ar apmēram 50 jaunām iniciatīvām pdf - 332 KB [332 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) papildus tiem priekšlikumiem, kas jau tiek izskatīti.

Galvenā prioritāte palikusi nemainīga, — pārvarēt tautsaimniecības krīzi un panākt, ka ES atgriežas uz ilgtspējīgas izaugsmes ceļa. Priekšlikumu paketē paredzēti gan stimulējoši pasākumi, gan finanšu nozares reforma, gan ciešāka ES integrācija.

Svarīgākie no jaunajiem priekšlikumiem:

  • vairot stabilitāti, pārredzamību un patērētāju aizsardzību finanšu nozarē, pamatojoties uz ciešākas ekonomiskās un monetārās savienības projektu;
  • stimulēt konkurētspēju ar vienotā tirgus Deutsch (de) English (en) français (fr) un saskaņotas rūpniecības politikas palīdzību; samazināt izmaksas, kas uzņēmumiem rodas, piemēram, saistībā ar PVN un rēķinu sagatavošanu; veicināt publiskā un privātā sektora partnerības zinātnē;
  • savienot Eiropu, liberalizējot enerģētikas tīklus, veicinot ieguldījumus platjoslas infrastruktūrā, kā arī transporta un loģistikas modernizēšanā;
  • palīdzēt bezdarbniekiem, uzlabojot valsts nodarbinātības dienestu pakalpojumus un veicinot sociālo iekļautību;
  • būs priekšlikumi arī par enerģētiku, resursiem un vides aizsardzību, — kā šajās nozarēs īstenot ilgtspējīgas izaugsmes principus, apmierināt pieprasījumu pēc enerģijas, mazināt klimata pārmaiņas, uzlabot gaisa kvalitāti un atkritumu apsaimniekošanu;
  • gādāt, lai Eiropa būtu droša un pasargāta vieta, nepieļaujot krāpšanos un ES līdzekļu nepareizu izlietošanu (tiks ierosināts ieviest ES līmeņa prokuratūru), apkarojot šaujamieroču kontrabandu, lai samazinātu vardarbīgu noziegumu skaitu, vairot ES pilsonības priekšrocības;
  • aizstāvēt ES intereses un popularizēt tās vērtības pasaulē ar jauniem tirdzniecības līgumiem, mērķtiecīgi sadarbojoties ar kaimiņvalstīm un Eiropas Savienībai arī turpmāk uzņemoties pasaulē lielākā donora lomu attīstības palīdzības sniegšanā.

Eiropas Komisija 2013. gadā arī sekos līdzi, vai tiek pareizi īstenoti pasākumi, par kuriem jau panākta vienošanās.

Tā cieši sadarbosies ar Eiropas Parlamentu, ES valstu vadītājiem Padomē, dalībvalstu parlamentiem un pārējām ieinteresētajām personām, lai panāktu taustāmu rezultātu ES iedzīvotājiem.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites